Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Gubicza Jenő
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: 3722876
Honlap: http://szft.elte.hu/~gubicza

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nanoszemcsés bioanyagok hibaszerkezetének vizsgálata
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A kutatás célja az orvosi diagnosztikában és gyógyításban használt nanométeres (2-10 nm) méretű nemesfém (pl. arany, ezüst) részecskék rácshibaszerkezetének megismerése és ezeknek a hibáknak az orvosi felhasználásra gyakorolt hatásának feltérképezése. A nemesfém részecskéket antitestekkel bevonva, azok képesek a beteg sejtekben lévő antigénekhez kötődni. Az arany nanorészecskék jól elnyelik az infravörös sugárzást, amire nézve az emberi szövet átlátszó, így a szervezetben lévő daganatos sejtek helye behatárolható. Vizsgálataink célja az, hogy megismerjük a nanorészecskék alakjának és a bennük található rácshibáknak (pl. diszklinációk, ikerhatárok) a hatását az orvosi felhasználhatóságukra (pl. az optikai elnyelőképességükre és a fehérjemolekulák felületi megkötődésére). A kutatást egy vietnami egyetemmel együttműködésben végezzük, ahol a mintaelőállítás illetve a biológai vizsgálatok történnek. A munka kísérleti része magában foglalja a szemcseméret és alak, valamint a rácshibák vizsgálatát transzmissziós elektronmikroszkópiával és röntgen diffrakciós vonalprofil analízissel. A kutatás elméleti része a röntgendiffrakciós mérések kiértékelési módszerének továbbfejlesztése a nanorészecskékben található speciális hibák vizsgálatára.
Szükséges előismeretek: kontinummechanika, a diffrakció elmélete
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter