Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

nyári gyakorlat részletei

A kiíró adatai
Név: Bakonyi Imre
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 (KFKI telephely, 1, épület, 54. labor és 119. szoba)
Telefonszám: (1)-392-2628
Honlap: http://www.szfki.hu/~bakonyi

 

A nyári gyakorlat:
Címe: Vékonyrétegek ellenállásának mérése síkra merőleges áram esetén
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A spintronika beköszöntével olyan nanométeres mágneses/nem-mágneses tartományokat tartalmazó anyagok kerültek a modern kutatás előterébe, amelyekben a tömbi anyagoktól eltérő elektronszórási folyamatok mennek végbe és ezek új jelenségek, pl. az "óriás" mágneses ellenállás (giant magnetoresistance, GMR) felfedezéséhez vezettek. Ld. erről: Bakonyi Imre és mtsai, Fizikai Szemle 2008., 2. szam, 41. oldal., elérhető: www.elft.hu). A GMR jelenség mágneses/nem-mágneses multirétegekben figyelhető meg, amelyek vizsgálatával kutatócsoportunk másfél évtizede foglalkozik. A multirétegek mágneses ellenállását könnyen lehet úgy mérni, hogy a mérőáram a rétegek síkjában folyik ("current-in-plane", azaz CIP geometria). Sokkal nehezebb feladat az ellenállás mérése a réteg síkjára merőleges mérőáram esetén ("current-perpendicular-to-plane", azaz CPP geometria). A két mérési geometriára vonatkozólag ld.: Bakonyi Imre és mtsai, Fizikai Szemle 2008., 3. szam, 93. oldal., elérhető: www.elft.hu. A CPP geometria azért is fontos, mert így mérni lehetne multiréteges nanohuzalok mágneses ellenállását is, ugyanis a közeljövőben tervezünk előállítani ilyeneket nanopórusos membránokba elektrokémiai úton. A nyári gyakorlat során a hallgató megismerkedhetne a mágneses ellenállás (ami az elektromos ellenállás megváltozása külső mágneses térben) mérésével. A hallgató bekapcsolódna egy olyan mérőfej konstrukció kidolgozásába, amivel a síkra merőleges áram esetén lenne mérhető az igen kicsi elektromos ellenállás. Ehhez a már meglévő mérofej konstrukciókkal kellene tesztméréseket végezni, illetve a tapasztalatok alapján módosításokat javasolni.
Szükséges előismeretek: Alapvető fizikai labormérésekben és méréskiértékelésben való jártasság; készség és érdeklődés egy fontos méréstechnikai kihívás megoldására.
Egyetemi konzulens: Horváth Gábor
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter