Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Smeller László
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbioloógiai Intézet Budapest IX. T?zoltó u. 37-47. Pf 263 1444
Telefonszám: 4591500/60225 ill. 20/6632110
Honlap: http://biofiz.sote.hu/index.php?p=munkatarsak&mid=5&a=munkatars&id=9

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Molekulaszerkezeti és -dinamikai adatok rezgési spektrumokkal való kapcsolatának analízise fehérjék esetén.
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az infravörös spektroszkópia a molekularezgések tanulmányozására szolgál. Egy N atomból álló molekulának általában 3N-6 egymástól független ún. normálrezgése van. Olyan makromolekulákban mint például a fehérjék több ezer normálrezgés gerjeszthető. Ezek természetesen nem számolhatóak ki egzakt módon, még akkor szem, ha ismerjük a fehérje konformációját. Azonban a fehérje konformációjára (pontosabban a másodlagos szerkezetére) mégis következtethetünk, ugyanis van a fehérjében egy eléggé lokalizált rezgés, amelyik érzékeny a konformációra. A spektrumban ennek a rezgésnek megfelelő ún. amid I sávból szokták becsülni a fehérje konformációját.
A munka ismert szerkezetű fehérjék térszerkezetének és spektrumának összehasonlító elemzése. Az elemzés központi kérdése, hogy a fehérje adatbázisokban található szerkezeti adatokból, ill. molekuláris dinamikai számolásokból milyen módon kaphatók meg a fehérje szerkezetre jellemző rezgések.
Szükséges előismeretek: Szükséges előismeretek: Elméleti érdeklődésű, a számítógépes és matematikai módszerek iránt érdeklődő, lelkes innovatív hallgatót várunk. Angol nyelv ismerete a szakirodalom olvasásához elengedhetetlen.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter