Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Donkó Zoltán
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner FK. Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet
Telefonszám: 392-2222 x 1309
Honlap: http://plasma.szfki.kfki.hu/~zoli

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Erősen csatolt plazmák válaszfüggvényei
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: Számos fizikai rendszer modellezhető erősen kölcsönható sokrészecske-rendszerként. Ezek közül az erősen kölcsönható (erősen csatolt) klasszikus plazmákkal foglalkozunk, amelyekben a részecskék közötti kölcsönhatási (potenciális) energia lényegesen felülmúlja a véges hőmérsékletnek megfelelő kinetikus energiát. A munka célja egy olyan molekuladinamikai (MD) szimuláció kidolgozása, amely lehetővé teszi a külső potenciál által indukált sűrűségperturbáció, és ezáltal a válaszfüggvény meghatározását Yukawa kölcsönhatási potenciálú rendszerekben. Az eredmények ellenőrzését a fluktuáció-disszipáció elmélet segítségével tervezzük, egyensúlyi MD szimulációk alapján.
Szükséges előismeretek: Programozási ismeretek, stat. fiz. alapok
Egyetemi konzulens: Dr Sasvári László
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter