Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Lévai Péter
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI RMKI 1121 Budapest, Konkoly-Thege M. u 29-33
Telefonszám: 30/3644625
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~plevai

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Kvark és gluon jetek indukált energiaveszteségének elméleti vizsgálata RHIC és LHC energiákon
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Ultrarelativisztikus energiákon elvégzett nehézion ütközésekben a kvarkok és gluonok alkotta plazma-szerű állapot jön létre. A diplomamunka kidolgozása során ezen új anyag tulajdonságait kívánjuk vizsgálni az ütközésben eletkezett nagy energiájú hadronok eloszlásának tanulmányozásával. Az ütközésben keletkező kvark-antikvark
illetve gluon-gluon párok energiát veszítenek, miközben áthaladnak a nagy sűrűségű plazma-szerű állapoton. Igy az energiveszteség vizsgálatával, a hadronok eloszlásában fellépő módosulások tanulmányozásával megállapíthatjuk a keletkezett forró anyag
sűrűségét. A RHIC gyorsítónál mért kísérleti adatok sikeres analízise további elméleti vizsgálatokat igényel, amelyeket a diplomamunka kidolgozása során végeznénk el. A cél, hogy a RHIC-nél mért adatok minél nagyobb hányadát értsük elméletileg is, és megalapozott jóslatokat tehessünk az LHC energián a közeljövőben beinduló nehézion kísérletekben mért hadroneloszlásokra.
Szükséges előismeretek: Részecskefizika, térelmélet, magfizika
Egyetemi konzulens: Papp Gábor
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter