Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az erős kölcsönhatás egzotikus objektumainak keresése nagyenergiás atommag-ütközésekben
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Az erős kölcsönhatás, a QCD elmélete és a megfigyelések is mutatják két- és három kvarkból álló állapotok, mezonok és barionok jelenlétét. Létezhetnek azonban még eddig meg nem figyelt, különleges objektumok, amelyek nem kvarkokból, hanem gluonokból állnak, illetve másfajta érdekes szerkezetük van. Ezek megfigyelésére teendő javaslat kidolgozása jelen TDK munka témája, illetve siker esetén a téma kifutása kísérleti analízist is maga után vonhat.
Szükséges előismeretek: alapvető matematikai és informatikai ismeretek, érdeklődés a részecskefizika iránt
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter