Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Varga Dezs?
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tsz.
Telefonszám: 06-70-267-6630
Honlap: http://complex.elte.hu/~varga

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Gyors mintavételezésű több csatornás ADC tervezése és kivitelezése részecskefizikai és magfizikai mérésekhez
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: Nagyenergiás fizikai méréseknél tipikus feladat a nagyon jól időzített amplitúdó-mérés, amit jellemzően nagy költségű eszközökkel lehet megvalósítani. Ha a konkrét alkalmazás ismert -- adott esetben gáztöltésű részecskedetektorok -- akkor jelentősen csökkenthetők a költségek és növelhető a sebesség (<10 mikrosec/esemény). A diplomamunka feladata egy néhány csatornás ADC tervezése, építése, optimalizálása a fentiekhez kapcsolódóan és működésének demonstrálása konkrét detektor alkalmazésban.
Szükséges előismeretek: Részecskefizika alapok, elektronika alapok, méréstechnika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter