Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Bose-Einstein korrelációk mérése és vizsgálata nagyenergiás mag-mag ütközésekben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: Nagyenergiás ütközésekben az azonos bozonok két- és háromrészecske Bose-Einstein korrelációiból a forrás geometriájára, a részecskekeltkezés koherenciájára, illetve az abban jelen lévő hosszú élettartamú rezonanciák arányára is lehet következtetni. Ha a királis UA(1) szimmetria sérülése megszűnik, az eta´ bozon tömege lecsökkenhet, keletkezési
hatáskeresztmetszete pedig jelentősen megnőhet. Az így tömegesen keletkező eta´ bozonok lecsökkentik a két-pion korrelációs függvények erősségét. Ezt a csökkenést korábban megfigyelték, azonban új módszerek vannak a jelenség okának keresésére. Egyik ilyen módszer az eta' részecskék bomlástermékeinek kiszűrésére alapszik, a másik a hárompion korrelációk analízisével a koherencia vizsgálata, amely hasonló effektust okozhatna. A diplomamunka célja Bose-Einstein korrelációk kísérleti meghatározása a PHENIX együttműködés keretein belül, és a fent leírt effektusok tanulmányozása. A téma nehézionfizikai és részecskefizikai egyszerre, de csak egy szakterületet lehet kiválasztani, ezért a mag- és nehézionfizikába soroltam.
Szükséges előismeretek: Tapasztalat a nagyenergiás fizikában és a korrelációk mérésében.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter