Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Pályi András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: BME Fizikai Intézet, 1111 Budapest, Budafoki u. 8
Telefonszám: +36 1 463 3827
Honlap: http://eik.bme.hu/~palyi/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Elektronállapotok szén nanoszerkezetekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A hallgató feladata szén nanoszerkezetek elektronállapotainak leírása a szoros kötésű közelítés használatával. Elsődleges cél a módszer megismerése és alkalmazása jól ismert példákon (grafén, szén nanocsövek). További feladat: ugyanezzel a módszerrel a mechanikai deformáció hatásának leírása a vezetési elektronok állapotaira és spin-dinamikájára.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, szilárdtestfizika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter