Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Koltai János
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 3722763
Honlap: http://koltai.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A kvantuminterferencia szerepe a grafén Raman-spektrumában
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: A grafén Raman-spektruma az elsőrendű G-móduson (1582 cm^-1) kívül több másodrendű csúcsot (D, D', D'', 2D ...) tartalmaz. A legismertebb vonalak a D vonal, amely egy fonon mellett egy szennyezőn szórodást feltételez illetve a 2D vonal, amely két ellentétes impulzusú fonon szóródását tartalmazza. Ezen vonalak diszperzívek, azaz a lézerenergia változtatásával változik a frekvenciájuk, és a kettős rezonanciaképben szokás leírni őket.
Az irodalomban eltérő jóslatok vannak arra vonatkozólag, hogy a kettős rezonancia során melyek a jelentősebb folyamatok: azok, ahol a két szóródás csak elektronokat (vagy csak lyukakat) érinti, vagy azok, melyek elektron- és lyukszórást egyeránt tartalmaznak. Egy további érdekes kérdés, hogy melyik fononok adják az intenzitás többségét a K-Gamma irányú (ún. belső folyamat) vagy a K-M irányú (ún. külső folyamat).
Ezeket a kérdéseket a megfelelő Feynman-diagramok kiintegrálásával el lehet dönteni. A virtuális állapotokra összegzés során kvantuminterferencia lép fel.
A hallgató feladata egy szoros-közelítésű modelben a megfelelő mátrixelemek kiszámolása és a Feynman-diagramok kiértékelése, valamint a kapott eredmények összevetése a konstans mátrixelem módszerrel kapott eredményekkel.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika alapismeretek, szilárdtestfizika alapismeretek, programozási ismeretek
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter