Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Révész Ádám
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE, Anyagfizikai Tanszék
Telefonszám: +36-1-372-2823
Honlap: http://metal.elte.hu/aft.elte.hu/Munkatarsak/revesz/revesz_index.html

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Nagyképlékeny deformációval előállított MgNi ötvözetek hidrogéntárolása
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Napjaink növekvő energiaigénye szükségessé teszi, hogy fenntarthatóbb technológiákat keressünk az energiagazdálkodás területén. A hidrogén egy reményteli jelölt, hogy leváltsa a jelenleg használt energiahordozókat. A fosszilis energiahordozóknál nagyobb kémiai energiát hordoz tömegegységenként, illetve felhasználásakor nem keletkezik káros égéstermék. Azonban a mindennapi alkalmazásának gátat szab a gazdaságos tárolási technológia hiánya.
Az ilyen irányú kutatások élvonalába a fémhidridek formájában való tárolás került. Ezen belül is a Mg, illetve ötvözetei a legkutatottabb anyagok a nagy hidrogéntároló kapacitásuk miatt. Azonban a Mg nagy hidrogén abszorpciós/deszorpciós hőmérséklete és a lassú kinetika gátat szab a széleskörű felhasználásának. A hidrogéntárolási tulajdonságok golyósőrléssel, illetve ötvözőanyagok és katalizátorok hozzáadásával nagymértékben javíthatók.
Jelen alapszakos szakdolgozati munkában a mikroszerkezet hidrogéntárolási tulajdonságokra gyakorolt hatását vizsgáljuk.
Szükséges előismeretek: Anyagfizika alapkurzus
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter