Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Faigel Gyula
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA SZFKI Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós u. 29-33.
Telefonszám: 392 2222 /3371
Honlap: http://www.szfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Katód-lumineszcencia mérések pásztázó elektronmikroszkóppal
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A katód-lumineszcencia a mintában nagy energiájú (ezen keV nagyságrendet értünk) elektronokkal keltett fény jelensége. A fény spektrális eloszlásának elemzésével a kibocsátó vegyületek milyenségéről, az ezekben található elemek ionizáltsági fokáról, hibaszerkezetről és egyéb elektronszerkezeti sajátságokról kaphatunk információt. Ha a keltett fényt a minta felületének különböző pontjaiban detektáljuk, egy térképet készíthetünk a fent említett jellegzetességekről. Ez fontos adalékot nyújt a legkülönbözőbb anyagcsaládok, mint pl. kőzetek, egyes szerves vegyületek, félvezetők, nanorészecskék, plasmonikus rendszerek stb. jellemzéséhez és viselkedésük teljesebb megértéséhez. Ilyen kísérletet legkönnyebben egy pásztázó elektronmikroszkópban valósíthatjuk meg, kiegészítve az elektrondetektálást egy fénydetektálásra alkalmas eszközzel. Jelen BsC egy ilyen mérésfejlesztésben való aktív részvétel.
A munka keretében először az alapműszer, a SEM használatát kell elsajátítani. A következő lépés a katódlumineszcenciához legközelebb álló röntgen fluoreszcens elemanalízis térképek felvételével való ismerkedés, ilyen térképek gyakorlati felvétele és a meglévő elavult képi megjelenítés fejlesztése. Végül a beérkező katód lumineszcens detektor üzembe helyezésében való részvétel és az első kalibráló és tudományos érdekességű mérések elvégzése
Szükséges előismeretek: MATLAB programnyelv, elektron-anyag kölcsönhatások alapszinten való ismerete, anyag szerkezetének, atomok közötti kötéstipusok alapszinten való ismerete.
Egyetemi konzulens: Groma István
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter