Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Barnaföldi Gergely Gábor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet
Telefonszám: +36-1-392-2222 / 3395
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Fragmentációs függvények parametrizációja Tsallis-Pareto alakú eloszlásokkal
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: A nagyenergiás atommag-atommag ütközésekben mérhető hardonok spektruma mind termális, mind pedig hatványfüggvényt eloszlást mutat. E kettősség feloldható a fragmentációs függvények Tsallis-Pareto alakú parametrizációjával. A jelölt feladata, hogy mag- és részecskefizikai ütközések pontosabb leírását adó parametrizációt megalkossa.
Szükséges előismeretek: angol nyelvtudás, Fortran/C/C++ programozási ismeretek. Előny: QCD és nehézionfizikai alapokfogalmak ismerete.
Egyetemi konzulens: Dr. Papp Gábor
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter