Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Tumornövekedés kapcsolata ér- és nyirokhálózatok dinamikájával
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: Az NFÜ támogatását elnyert kutatás célja, hogy jobban megértsük egy rendkívül rosszindulatú daganatfajta, a mellkasi mezotelióma kialakulását és súlyosbodását. Számos jel utal arra, hogy a daganat fejlődésében kulcsfontosságú szerepet játszik az ér- és nyirokhálózat, így ezek ígéretes terápiás célpontok is lehetnek. E komplex rendszer feltérképezésére egy orvosokból, biológusokból és biofizikusokból álló kutatócsoportot hoztunk létre: pályázatunkban az ELTE konzorciális partnereként szerepel az Országos Onkológiai Intézet és az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet is.

A tumorszövetet ellátó érrendszer kialakulása önszervezőnek tekinthető, azaz a végleges struktúrát nem a szöveti környezet valamilyen előmintázata, hanem elsősorban az ereket alkotó sejtek egymás közti (illetve a tumorsejtekkel történő) kölcsönhatásai határozzák meg. Az egyes érszegmensek növekedését befolyásolhatják autokrin jelátviteli útvonalak, a sejtközti állomány mikromechanikáját felhasználó kommunikáció, illetve a sejtmozgás szabályzása közvetlen sejt-sejt kapcsolatokon keresztül. Bár a közelmúltban jelentős előrelépés történt a nyirokérképződés molekuláris szabályozásának megértésében, ezzel kapcsolatos ismereteink még mindig messze elmaradnak a vérérképződés területén szerzett tudásunkhoz képest.

A diplomamunka célja kettős: egyrészt modern mikroszkópos képalkotási technikákkal szeretnénk feltérképezni különböző növekedési faktorok hatását a tumor és (nyirok)érsejtek mozgására, valamint a kialakult többsejű struktúrákra. Másrészt, szeretnénk megalkotni a soksejtes rendszer kvantitatív, biomechanikailag konzisztens, prediktív modelljét.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter