Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Vecsernyés Péter
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: RMKI Elméleti Főosztály 1121 Budapest Konkoly-Thege út 29-33.
Telefonszám: 3922222 - 3391
Honlap: http://www.kfki.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Lokálisan véges szabadsági fokú algebrai térelméletek vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Matematikai fizika
A téma rövid leírása: Számos érdekes szilárdtesfizikai problémát rácson definált, lokálisan véges szabadsági fokú vantumelmélettel modellezünk.Ezen modellek fázisszerkezetének, lokális gerjesztéseinek, az ezen gerjesztésekkel kapcsolatos szuperszelekciós szimmetriáknak, e szimmetriák lehetséges spontán sértéseinek vizsgálatára az algebrai térelmélet egy lehetséges matematikai keretet kínál.
A diplomamunkában az algebrai térelmélet követelményeinek eleget tevő alacsony, egy-, kétdimenziós modellek konstruálása, és ezek szuperszelekciós struktúrájának vizsgálata szerepel, különös tekintettel kurrens szilárdtesfizikai modellekre (Majoranna drót, Kitaev modell, topologikus szigetelők és szupravezetők).
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, csoportelmélet, operátoralgebrák
Egyetemi konzulens: Palla László
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter