Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Berta Miklós
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék 9026 Győr Egyetem tér 1.
Telefonszám: +36 20 250 70 72
Honlap: http://fizkem.sze.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Atomnyaláb szonda ionpályáinak párhuzamos számítása tokamak mágneses terében, grafikus processzoron
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Fizikai méréstechnika, informatika
A téma rövid leírása: Az atomnyaláb szonda alapgondolata, hogy semleges atomnyalábot lövünk jellemzően 80 - 100 keV energiával forró plazmába, ahol a nyaláb részecskéi ionizálódnak. Az ionizálódott részecskék a plazmát összetartó mágneses térben kitérülnek a nyalábból, és görbevonalú pályán elhagyják a mágnesesen összetartott plazma térfogatát, ezért viszonylag könnyen detektálhatóak. A detektált ionok értékes információt hordoznak a forró plazma ionizáció helyén mérhető paramétereiről.

Az atomnyaláb szondával mért adatok kiértékeléséhez elengedhetetlenül szükséges egy olyan számítógépes kód, amelyik a nyaláb sok részecskéjének detektoron történő becsapódási helyét - a mágneses tér ismeretében - összeköti az ionizáció helyével. A diagnosztikai eljárás fejlesztése során kiderült, hogy a mért adatok kiértékelésének kellően gyorsnak kell lennie, hogy a következő mérésben az eredmények felhasználhatóak legyenek, azaz a kiértékelés részét képező ionpálya - számoló kódnak feltétlenül párhuzamos működésűnek kell lennie.

A témát választó hallgatónak a következő feladatokat kell megoldania:
 a plazmát összetartó, időben változó mágneses tér folytonos függvényekkel való leírása, amelyeket térbeli, diszkrét, mért adatok alapján kell, interpolációval meghatározni,
 hatékony programot kell írni GPU - ra, amelyik a nyalábban terjedő részecskék mágneses térbeli pályáját követi kellő térbeli pontossággal,
 a plazmaáramban bekövetkező áramfluktuációk miatt, a plazmát összetartó mágneses térben bekövetkező fluktuációk mérésre gyakorolt hatásának figyelembe vétele.
Szükséges előismeretek:  klasszikus mechanika, elektrodinamika és plazmafizika  mozgásegyenletek numerikus módszerekkel történő megoldása  mérési adatok kiértékelésének módszerei
Egyetemi konzulens: Dr. Csabai István
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter