Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Rácz István
Tudományos fokozat: CSc
Intézet: MTA KFKI, Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, Elméleti Főosztály H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: 06-30-426-1197
Honlap: http://www.kfki.hu/~iracz

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Dinamikai rendszerek vizsgálata az általános relativitáselméletben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Matematikai fizika
A téma rövid leírása: Az általános relativitáselméletben a feketelyuk felületét a jövő-eseményhorizont 2-dimenziós szeléseivel szokás azonosítani. Az eseményhorizont azonban egy globális koncepció, mely akkor válik meghatározhatóvá, ha a fekete lyukat tartalmazó aszimptotikusan sík téridő egésze ismert. Ezzel szemben természetes az az igény, hogy dinamikai folyamatok vizsgálata során is felismerhető és vizsgálható legyen a feketelyuk konfigurációk kialakulása. Ehhez elengedhetetlen a Penrose által bevezetett "csapdafelület"-ek, illetve a marginális csapdafelületek által kifeszített dinamikai horizontok alkalmazása, melyek napjainkban a dinamikai folyamatok analitikus és numerikus vizsgálatainak egyre szélesebb körében töltenek be alapvető fontossággal bíró szerepet.

Így a dinamikai horizontok vizsgálata mára a matematikai relativitáselmélet egyik fontos területévé nőtte ki magát. A diplomamunka célja a dinamikai horizontok lehetséges topológiai tulajdonságainak meghatározása az Einstein-féle gravitációelmélet keretein belül, különféle gravitáció-anyagi rendszerek, illetve különféle téridődimenziók esetén úgy, hogy közben a téridő aszimptotikus síkságára vonatkozó erős megszorítást sem alkalmazzuk.
Szükséges előismeretek: A differenciálgeometria, a differenciáltopológia, valamint az általános relativitáselmélet alapfokú ismerete.
Egyetemi konzulens: Palla László
Tanszék: Elméleti Fizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter