Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Az elnyúlt pályájú kettősrendszerek fizikája
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Einstein általános relativitáselméletének előrejelzése szerint két kompakt csillag közeli elhaladásakor a rendszer gravitációs hullámokat bocsát ki, és ezzel energiát veszít. A kibocsátott energia esetenként olyan mértékű is lehet, hogy a kettősrendszer kötötté válik, és a két kompakt csillag egy elnyúlt pályájú kettősrendszert formál. Elméleti becslések szerint ilyen befogódási folyamat fekete lyukak között számottevő gyakorisággal történik meg galaxismagokban és gömbhalmazokban, ahol a fekete lyukak számsűrűsége elegendően nagy ahhoz, hogy közöttük gyakran történjenek párkölcsönhatások. Előrejelzések alapján elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősökből évente 1-100-at is képesek lehetnek észlelni a 2015-től működő, második generációs gravitációshullám-detektorok.

Az elnyúlt pályájú kettősök létrejöttét és fejlődését megadó modellek viszonylag újnak számítanak a gravitációshullám-források modelljei között. Ezekben a modellekben több olyan jelenség is beépíthető még, amik befolyásolhatják e kettősök keletkezési gyakoriságát, fejlődését, és gravitációshullám-kibocsátását. A munkánk során néhány ilyen jelenséggel szeretnénk bővíteni a már létező modelleket, és megvizsgálni ezek hatásai számítógépes (két- ill. többtest-) szimulációk segítségével. Célunk kideríteni, hogyan és milyen mértékben változtatják meg a felvetett jelenségek az elnyúlt pályájú kettősök létrejöttét, a tagok pályáját a mozgásuk során, valamint a kettősrendszer gravitációshullám-jelét.


Szükséges előismeretek: A feladatvégzés a jelentkező érdeklődésének, előképzettségének, és elszántságának megfelelően többféle szinten is kivitelezhető. A LIGO-Virgo Collaboration nemzetközi együttműködésben való részvételünk miatt elengedhetetlen a magasszintű angol nyelvtudás. A feladat elvégzéséhez szükséges a MATLAB programozói környezet, valamint egyes numerikus számolási módszerek (pl. Runge-Kutta módszerek, adaptív rács) legalább elemi szintű ismerete. Az általános relativitáselmélet és matematikai formalizmusának ismerete előny, de nem elvárás.
Szükséges előismeretek: Lásd a téma leírásában.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter