Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Raffai Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: 06-1-372-2751
Honlap: http://praffai.web.elte.hu

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Spindominált feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Asztrofizika, kozmológia
A téma rövid leírása: Einstein általános relativitáselméletének előrejelzése szerint két, egymás körül keringő fekete lyuk gravitációs hullámokat bocsát ki. Ha az egyik fekete lyuk tömege a másiknak 30-140-szerese, úgy a rendszer mozgását a nagyobbik tömegű fekete lyuk forgása (spinje) jelentős mértékben befolyásolja. Az ilyen feketelyuk-kettősök által kibocsátott gravitációshullám-jelek családját spindominált hullámformáknak nevezzük.

Elméleti előrejelzések szerint a spindominált hullámformák frekvenciája akár több tíz másodpercen keresztül is az Advanced LIGO detektorok érzékeny tartományában lehet. Az ilyen időskálájú jeleket hosszú gravitációshullám-tranzienseknek nevezzük, megkülönböztetve őket a másodpercnél rövidebb, és az állandóan jelenlévő gravitációshullám-jelektől. A hosszú tranziensek észlelésére a kutatócsoportunk részvételével fejlesztette ki a LIGO Kollaboráció a STAMP keresőprogramot, ami detektorpárok adatainak egyidejű kiértékelésével, idő-frekvencia térképeken végzi a hosszú tranziensek keresését.

Célunk, hogy megvizsgáljuk a spindominált hullámformák észlelhetőségét a STAMP keresőprogrammal, az Advanced LIGO detektorok 2015-től kezdődő működési időszakára vetítve. A feladatra specializált STAMP keresőprogram teszteléséhez a spindominált hullámformákat generálni képes program már a rendelkezésünkre áll. A teszteredményeink és a kidolgozott keresési stratégia birtokában szeretnénk előirányozni a keresés megvalósítását már korábban összegyűlt, vagy a közeljövőben rendelkezésre álló detektoradatok felhasználásával.


Szükséges előismeretek: A LIGO-Virgo Collaboration nemzetközi együttműködésben való részvételünk miatt elengedhetetlen a magasszintű angol nyelvtudás. A projekt elvégzéséhez szükséges a MATLAB programozói környezet (legalább elemi szintű) ismerete. Az általános relativitáselmélet és matematikai formalizmusának ismerete előny, de nem elvárás. A gravitációshullám-asztrofizika alapjai, és a gravitációshullám-jelek keresési stratégiái a feladat végzése során is elsajátíthatók.
Szükséges előismeretek: Lásd a téma leírásában.
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter