Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Vankó György
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Telefonszám: +36-1-392-22-22 / 1736. mellék
Honlap: http://mffo.rmki.kfki/vanko

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Átmenetifém-vegyületek gerjesztett állapotainak vizsgálata sűrűségfunkcionál-módszerrel
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: Az átmenetifém-alapú funkcionális molekulák működésének megismeréséhez feltétlenül szükséges feltérképezni a molekula gerjesztett elektronállapotainak tulajdonságait. A feladat egy ilyen rendszer releváns állapotaihoz tartozó potenciálfelületeinek modellezése sűrűségfunkcionál-elméleten alapuló módszerekkel. A munka igény esetén az MSc-képzés keretei között folytatható.
Szükséges előismeretek: kvantummechanika, programozási alapismeretek
Egyetemi konzulens: Kürti Jenő
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter