Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Asbóth János
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK SZFI
Telefonszám: +36309540930
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~asboth/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Topologikus invariánsok periodikusan gerjesztett rácsmodellekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A legegyszerűbb kvantummechanikai modell egy szilárdtestre nemkölcsönható elektronokról szól, melyek egy szabályos rácson ugrálnak. A rács dimenzionalitásától és a rendszer diszkrét szimmetriától függő módon ezen egyszerű modellben is megjelennek topologikus invariánsok. Periodikusan változó külső gerjesztő térrel az invariánsok értékét meg lehet változtatni.

A periodikus gerjesztés miatt a rendszerben újfajta topologikus invariánsok jelennek meg. A diplomamunka témája ezen invariánsok vizsgálata, az egy-és kétdimenziós modellekben.
Szükséges előismeretek: Kvantummechanika, Szilárdtestfizika, Topologikus szigetelők
Egyetemi konzulens: dr. Pályi András
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter