Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Asbóth János
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Wigner FK SZFI
Telefonszám: +36309540930
Honlap: http://optics.szfki.kfki.hu/~asboth/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Lokalizáció és delokalizáció a kvantumos bolyongásban
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: A kvantumos bolyongás a diszkrét idejű véletlen bolyongás kvantummechanikai általánosítása. Az egy egyenes mentén zajló kvantumos bolyongás tulajdonságait az egydimenziós kristályok kvantummechanikai leírása alapján érthetjük meg. Véletlen potenciál hatására az egydimenziós kristályokban Anderson-lokalizáció lép fel, speciális eseteket kivéve. Kérdés, hogy a különbözőképpen definiált kvantumos bolyongásoknál a speciális esetek valósulnak meg, vagy Anderson-lokalizáció figyelhető meg.
Szükséges előismeretek: Kvantummechanika
Egyetemi konzulens: dr. Pályi András
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter