Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Veszprémi Viktor
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet, Nagyenergiás Fizikai Osztály, 1121 Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós út 29-33.
Telefonszám: +36(1)392-2222 /3486 mellék
Honlap: http://www.grid.kfki.hu/twiki/bin/view/HEP

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A CMS pixel-detektorának megújítása
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Részecskefizika
A téma rövid leírása: A CERN Nagy hadron-ütköztetője (LHC) a világ legnagyobb gyorsítója, amellyel nagy energiájú proton-proton ütközésekben létrejött új részecskék megjelenését keressük. A részecskék bomlástermékeit a CMS detektor segítségével azonosítjuk. A CMS kísérlet részecskepálya-meghatározó rendszerét félvezetőtechnikán alapuló detektorok alkotják. Ennek szíve, a pixel-detektor, amely az LHC ütközési pontjához legközelebb szolgáltat információt a töltött részecskék helyzetéről. A jelenlegi pixel-detektor a szenzorait ért sugárkárosodás miatt 2017-ben lecserélésre kerül. A Wigner FK NFO osztályán működő csoport tervezi az új pixel-detektor kiolvasóelektronikáját. A detektor különböző területeire érkező részecskék fluxusa jelentősen eltér, ami nem kívánt szórást eredményez a modulok kiolvasásához szükséges időtartamban. A hallgató feladata az LHC leendő proton-proton ütközéseinek szimulációja, majd ezek alapján a pixel-detektor moduljait kiolvasó csatornák olyan csoportosítása, amely az említett szórást kiegyenlíti, minimalizálva a kiolvasás időtartamát.
Szükséges előismeretek: C++ programozási nyelv ismerete, részecskedetektorok alapismerete
Egyetemi konzulens: Nagy Márton Imre
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter