Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kocsonya András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Telefonszám: +36 1 392 2222 / 3372
Honlap: http://energia.mta.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Munkahelyek levegőminőségének ellenőrzése mobil aeroszol-mintavevővel
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: Nyitott izotóppal dolgozó laboratóriumokban a dolgozókat érő sugárterhelés egyik lehetséges útja a levegőbe került radioaktív anyagok belégzése. Az érintett laboratóriumokban a munkahelyi sugárvédelem feladata a levegő ellenőrzése is. Ennek megvalósítására egy mobil aeroszol mintavevő építése folyik. A jelölt feladata ennek beüzemelése, kalibrálása és alkalmazása lesz.
A munka során a jelölt megismerkedik a munkahelyi sugárvédelem alapjaival, a levegő-mintavételezéssel és a vett minták laboratóriumi analízisével. A mintákat elsősorban gamma-spektroszkópiai mód­szer­rel elemez­zük, így nuklid-specifikus összetétel kapható. A berendezés laboratóriumokban való alkalma­zá­sá­val megke­res­sük, hogy melyek azok a helyek, ahol környezetben tapasztaltakhoz képest megnövekedett aktivitás-kon­cent­ráció tapasztalható. A mért értékeket összevetjük a vonatkozó határértékekkel, illetve meg­be­csüljük az belégzésből származó belső dózist. Szükség esetén megvizsgáljuk a koncentráció csökken­tésének lehe­tő­sé­gét.
Szükséges előismeretek: atom és magfizika, sugárvédelem alapjai
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos docens Atomfizikai Tanszék
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter