Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Kocsonya András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Telefonszám: +36 1 392 2222 / 3372
Honlap: http://energia.mta.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Hordozható NaI szcintillációs gamma-spektrométer alkalmazása helyszíni mérésekre
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Atom- és molekulafizika
A téma rövid leírása: A hordozható NaI gamma-spektrométer lehetővé teszi, hogy a laboratóriumon kívül végezzünk gamma-spekt­roszkópiai méréseket. A helyszíni méréseknek számos alkalmazása lehet: talajminták vizsgálata, kibo­csá­tásellenőrző rendszerek szűrői, ioncserélő gyanták, radioaktív hulladékok minősítése, tárgyak, eszközök szennyezettség­vizs­gá­lata, stb. A műszer egy speciális alkalmazása lehet a pajzsmirigyben felhalmozódott radioaktív jód aktivitásának meghatározása. A mérés kvantitatív kiértékeléséhez a készülékek kalibrálni kell az adott fela­datban előforduló mérési geometriára. A jelölt feladata kiválasztott feladathoz igazodó mérési és kiértékelési eljárás kidolgozása, a készülék kalibrációjának elvégzése, a kimutatási határok meghatározása.
Az elvégzett munka során gyakorlatot lehet szerezni a ismeretlen sugárforrások azonosításában, a gamma-spektrometria mérési és kiértékelési módszereiben, érdeklődés szerint bepillantás nyerhető mind a környezet­el­le­nőrzés, mind a munkahelyi sugárvédelem munkájába. A pajzsmirigy-mérések kapcsán az emberi szervezet által felvett jód szervezetből történő kiürülésének vizs­gálatába is be lehet kapcsolódni.
Az elvégzett munka eredményeként olyan vizsgá­la­tok­at is meg lehet valósítani külső helyszínen, amelyek során a régebbi eszközökkel a laboratóriumba kellett a mintát szállítani.
Szükséges előismeretek: atom- és magfizika, a sugárvédelem alapjai, számítástechnikai ismeretek
Egyetemi konzulens: Horváth Ákos docens Atomfizikai Tanszék
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter