Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Czirók András
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék
Telefonszám: 372-2779
Honlap: http://biol-phys.elte.hu/~andras

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Mezotelióma sejtek mozgásának kísérleti vizsgálata nagysűrűségű tenyészetekben
A munka jellege: kísérleti
Szakterületi besorolás: Biológiai Fizika
A téma rövid leírása: A mezotelióma egy rendkívül rosszindulatú tumorfajta ami a testüreget
borító hám sejtjeinek kóros elváltozásaiból alakul ki. A diplomamunka
célja a számos eddig izolált mezotelióma sejtvonal mozgásának
automatizált mikroszkópos vizsgálata sejttenyészetekben. A sejtek
csoportos mozgásának statisztikus kiértékelésével meghatározzuk egyes
autokrin faktorok hatását a sejtek mozgására, valamint a tumor
terjedésével összefüggésbe hozható háromdimenziós többsejtű struktúrák
kialakulására. A nagysűrűségű tenyészetekben megfigyelhető
sejtáramlásokat a sejtek között ható molekuláris adhézió
paramétereivel korreláltatjuk.
Szükséges előismeretek:
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Biológiai Fizika Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter