Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Nagy Márton
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE Fizikai Intézet 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Telefonszám: +3613726037
Honlap: http://nmarci.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Nehézionfizikai két- és háromrészecske Bose-Einstein-korrelációk elméleti vizsgálata
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: A nehézion-ütközések során keletkező azonos bozonok (leginkább töltött pionok) Bose-Einstein-korrelációi alapvető információt hordoznak az ütközés
végállapotának téridőbeli eloszlásáról. Két- és háromrészecske-korrelációk szimultán vizsgálatával felderíthető a rezonancia-bomlásokból származó, valamint a koherens módon keltett pionok részaránya. A diplomamunkás feladata ezen korrelációk elméleti vizsgálata, különös tekintettel a végállapoti Coulomb-kölcsönhatásra. Ennek tárgyalása parciális koherencia esetére, illetve a szokásosan használt Gauss-féle alaknál általánosabb (Lévy-eloszlású) forrásfüggvények esetére még nincsen kidolgozva. A feladat része továbbá a kísérleti adatok analízisében alkalmazható numerikus módszerek fejlesztése.
Szükséges előismeretek: Fizika BSc szintű matematikai és elméleti fizikai alapismeretek, C++ programozási nyelv, érdeklődés
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter