Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Dr. Dunai Dániel
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Energiatudományi Kutatóközpont (EK) H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: (36 1) 3922222/2514
Honlap: http://www.ek-cer.hu/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: A MAST nyaláb emissziós diagnosztika térbeli felbontásának modellezése a RENATE kóddal
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A MAST (Mega Amp Spherical Tokamak) egy szférikus tokamak, ami az angliai Culhamben működik. A Wigner RMI és CCFE kutatói 2011-ben egy új nyalábemissziós spektroszkópia (NyES) diagnosztikát építettek, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a plazma turbulencia és áramlások vizsgálatára.
A NyES diagnosztika lényege, hogy semleges atomnyalábot juttatunk a plazmába, és vizsgáljuk a nyalábot alkotó atomok által kibocsátott karakterisztikus hullámhosszú sugárzást. Ebből a mért fényből következtetünk a lokális plazma paraméterekre, illetve azoknak gyors időbeli változásaira, azaz fluktuációira. A semleges atomnyalábot nem téríti el a berendezésben lévő mágneses tér, így az atomnyaláb energiájától függően a plazma belső tartományaiból is információt szolgáltathat.
A diagnosztika eredményeinek helyes kiértékeléséhez elengedhetetlen, hogy a nyaláb véges méreteiből adódó effektusok hatását modellezzük. A BME-n már több éve folyik a RENÁTE kód fejlsztése, amivel sikeresen modelleztek több NYeS diagnosztikát.
A feladat első része RENATE programcsomag megismerése, és a mögöttes fizikai folyamatok megértése. Ezt követően a MAST fűtőnyaláb modellezése lenne a dolgozat témája. A különböző plazma konfigurációknál változik a nyaláb mentén a mágneses erővonal szerkezet a tokamakban. Ez befolyásolja a diagnosztika térbeli felbontó képességét.
A munkában lehetőség van angol kollégákkal való együttműködésre, angol nyelvtudás szükséges. Programozói affinitás előnyt jelent. Az eredmények függvényében lehetőség van a MAST munkájába a helyszínen bekapcsolódni és a kísérleti munkában is részt venni. Sikeres BSC után MSC témát is ajánlunk.
Szükséges előismeretek: angol nyelvtudás, programozói ismeretek
Egyetemi konzulens: Frei Zsolt
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter