Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

A kiíró adatai
Név: Dr. Dunai Dániel
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: Wigner Fizikai Kutatóközpont, H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33
Telefonszám: (36 1) 3922222/1333
Honlap: http://wigner.mta.hu/

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: ELM instabilitás kísérleti vizsgálata a MAST tokamakon
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Plazmafizika
A téma rövid leírása: A MAST (Mega Amp Spherical Tokamak) egy szférikus tokamak, ami az angliai Culhamben működik. A MAST program kiemelt kutatási témája az ELM (Edge Localised Mode) szélplazma instabilitás tanulmányozása, kísérleti vizsgálata. Az ELM periódikusan megjelenő MHD instabilitás, a jelenlegi elméletek szerint csatolt áram- és nyomásgradiens által hajtott (peeling-ballooning) módus. Az ELM-ek megjelenésével összeomlik a meredek szélplazma-profil, és nagy részecske- és hőfluxus áramlik a plazma határoló elemekre, és leginkább a divertor téglákra. Az ELM megjelenése egyszerre hasznos és veszélyes. Hasznos mert a transzport gát olyan hatékony, hogy mögötte felgyűlhetnek a szennyező elemek, vagy később egy reaktorban a keletkező hélium magok, amiktől meg kell tisztítani a plazmát. Illetve veszélyes, mert az ELM összeomlás nagyon gyors, a másodperc ezredrésze alatt akár a teljes tárolt energia 20%-a is elveszhet. Ez a nagy berendezéseknél óriási hőterhelést jelent a divertor elemeknek. Az ELM-ek számítások szerint már az ITERben is meghaladhatják a 10 MW/m2 értéket, ami néhány óriás ELM után a divertort használhatatlanná teszi.
Az M8-as kísérleti kampányban (2011) új rezonáns mágneses perturbációt (RMP) létrehozó tekercsrendszerrel szereltek fel a MASTon, ami egy ígéretes módszer az ELM-ek szabályozásának területén.
A Wigner RMI és CCFE kutatói 2011-ben egy új nyalábemissziós spektroszkópia (NyES) diagnosztikát építettek, ami egyedülálló lehetőséget nyújt a plazma turbulencia és áramlások vizsgálatára. A diagnosztikát magyar kutatók működtetik, az eredmények feldolgozása együttműködésben zajlik.
A feladat első része az Wigner RMI-ben kifejlesztett idősor elemzésre használt programcsomag megismerése, statisztikus adatfeldolgozás alapfogalmainak és módszereinek megértése és használata. Ezt követően valós kísérleti adatokon, különböző plazma és RMP tekercs konfigurációk esetén mért elsősorban NyES diagnosztika jelek kiértékelése és elemzése.
A munka szoros kapcsolatot igényel az angol kollégákkal, angol nyelvtudás szükséges. Programozói affinitás előnyt jelent. Az eredmények függvényében lehetőség van a MAST munkájába a helyszínen bekapcsolódni és a kísérleti munkában is részt venni.
Szükséges előismeretek: angol nyelv, programozói ismeretek, statisztikus idősor elemzés
Egyetemi konzulens: Frei Zsolt
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter