Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Süle Péter
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: MTA-TTK-MFA, KFKI, Budapest Konkoly Thege 29-33, 26. épület, 226-os szoba
Telefonszám: 392222 / 1909
Honlap: http://www.mfa.kfki.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Grafén molekula dinamikai szimulációja
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Anyagtudomány, szilárdtestfizika
A téma rövid leírása: Hordozóra helyezett grafén elveszíti sík jellegét és ún. moiré szuperrácsokat alakít ki. A síkból való kitérés mértéke (korrugáció) elérheti a 0.2-0.3 nm-t is, ami már jól mérhető pásztázó alagút mikroszkóppal. A legutóbbi ab initio
sűrűségfunkcionál (DFT) számítások is hasonló felületi durvulást mutatnak. A moiré szupercellákon túl legutóbb egyéb morfológia "elváltozásokat" is találtak. Ezek közül a grafén hullámszerű viselkedése keltett nagy izgalmakat az anomálisan rövid hullámhossza okán (~0.7 nm). A jelen diplomamunka téma azt célozná meg, hogy hogyan lehetséges vizsgálni a grafén korrugációját és nanoméretű morfológiáját klasszikus molekula dinamikai és ab initio elektronszerkezeti módszerekkel nagy méretű rendszerekben. Vizsgálnánk továbbá a
grafén síkjának a hordozóhoz képesti elfordulását is.
Szükséges előismeretek: programozási ismeretek (C/C++), Linux
Egyetemi konzulens: Lábár János
Tanszék: Anyagfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter