Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Csanád Máté
Tudományos fokozat: PhD
Intézet: ELTE TTK Fizika Intézet Atomfizikai Tanszék Pázmány Péter sétány 1/A Budapest 1117
Telefonszám: +3614116500/6038
Honlap: http://csanad.web.elte.hu

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Többpólusú hidrodinamikai megoldások és a magasabb rendu harmonikusok nehézion-ütközésekben
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Mag- és nehézionfizika
A téma rövid leírása: A nagyenergiás nehézion-fizikában az utóbbi évtized legfontosabb eredménye az ütközések nyomán kialakuló, erősen kölcsönható kvark-gluon folyadék felfedezése volt. A mag-mag ütközéseket két egymásba szaladó gömbként (illetve Lorentz-kontrahált korongként) értelmező elképzelés speciális, elliptikus kezdeti feltételeket szab. Az ebből a térbeli aszimmetriából a rövid szabad úthossz miatt kialakuló impulzustérbeli aszimmetriát a v2 koefficiens (a transzverz síkbeli szög szerinti Fourier-felbontás második együtthatója) méri, ez a nehézion-fizika egyik kiemelten fontos megfigyelhető mennyisége. A valóságban azonban az atommagok nem gömb alakúak, így a pontos geometriája minden ütközésnek egyedi.
Az elmúlt évek egyik fontos kísérleti eredménye az elliptikus szimmetriától való eltérést mutató v3 és v4 együtthatók mérése volt. Jelem téma célja olyan egzakt, relativisztikus hidrodinamikai megoldások keresése és vizsgálata, amelyek ezen aszimmetriát is figyelembe veszik.
Szükséges előismeretek: speciális relativitáselmélet, hidrodinamika
Egyetemi konzulens:
Tanszék: Atomfizikai Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter