Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

mesterszakos diplomatéma részletei

LEZÁRVA!

A kiíró adatai
Név: Földes István
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
Telefonszám: 3922222-3464
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~foldes/index.html

 

A mesterszakos diplomatéma:
Címe: Nagy intenzitású ultrarövid lézerimpulzus és lézerplazma kölcsönhatásai
A munka jellege: kísérleti és elméleti
Szakterületi besorolás: Optika és lézerfizika
A téma rövid leírása: A femtoszekundum (10-15s) nagyságrendű, ultrarövid lézerimpulzusok lehetővé teszik, hogy viszonylag kis méretű lézerberendezésekkel nagy intenzitásokat kapjunk. A nagy, 1017-1020 W/cm2 fókuszált intenzitású lézerfény és szilárd anyag kölcsönhatását vizsgáljuk kísérletileg és elméletileg is. A rövid lézerimpulzus alatt nincs idő a plazma tágulására, így szilárdtest sűrűségű, forró anyag keletkezik. A diplomamunkás feladata ennek az ún. isochor fűtésnek, valamint az ilymódon (valamint a plazmában keltett lézer felharmonikusokkal) előállítható ultrarövid, femto- sőt, attoszekundum hosszúságú röntgenimpulzusoknak a tanulmányozása számítógépes módszerekkel, így téve lehetővé kísérleti eredményeink értelmezését, illetve új kísérletek tervezését. Külön előny a kísérleti érdeklődés, mivel akkor a hallgató a kísérleti munkában is részt tud venni.
A modern plazmafizikában elengedhetetlen a numerikus szimulációkkal való összehasonlítás. Rendelkezésünkre áll a Max-Planck-Institut für Quantenoptikban (MPQ) kifejlesztett, úgynevezett PIC (Particle In Cell) szimulációs kód, amely az elektromágneses egyenleteket egyedi részecskék mozgásának követésén keresztül oldja meg. Ehhez a modellnek a számítógépeinkre való alkalmazása, fejlesztése és módosítása szükséges. Szintén rendelkezésre áll egy úgy nevezett hidrokód, amellyel a viszonylag hosszabb (~1ps) időskálán lezajló jelenségek tárgyalhatók.
Mind az elméleti, mind a kísérleti munka széles nemzetközi együttműködésben folyik, része több európai fiatal kutatóképzési hálózatnak, így a metodikák egy része a társintézményekben megismerhető, ill. a munka egy része ott végzendő.
Szükséges előismeretek: Elektrodinamikai és lehetőleg hidrodinamikai ismeretek, amelyek legalább megalapozzák a plazmafizikát. Számítástechnikai-programozási alapismeretek, affinitás. Angol nyelvtudás
Egyetemi konzulens:
Tanszék:

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter