Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

alapszakos szakdolgozati téma részletei

A kiíró adatai
Név: Diósi Lajos
Tudományos fokozat: DSc
Intézet: MTA Wigner FK
Telefonszám: +36-30-2956469
Honlap: http://www.rmki.kfki.hu/~diosi/

 

A alapszakos szakdolgozati téma:
Címe: Qubit viselkedése életlen mérések sorozatában
A munka jellege: elméleti
Szakterületi besorolás: Kvantumrendszerek fizikája
A téma rövid leírása: Ismételt életlen mérések hosszú sorozata egyetlen éles méréssel válik egyenértékűvé, miközben az egyes életlen mérések eredménye erősen szór. A hallgató egy qubit elemi rendszerén vizsgálja analitikus és numerikus módszerrel a méréssorozatot.
Szükséges előismeretek: kvantumelmélet alapjai, valószínűségszámítás alapjai
Egyetemi konzulens: Geszti Tamás
Tanszék: Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

 

 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter