Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott mesterszakos diplomatémák

Jelentkezési határidő:  vizsgaidőszak vége

 

Utolsó frissítés: 2020.05.18

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
2D anyagok heterostruktúráinak el?állítása argon atmoszférában Nemes-Incze PéterJELENTKEZEM!
A kristályban oldott küls? atomok hatása mikronos skálájú minták deformációjára Ispánovity Péter DusánJELENTKEZEM!
Amorf és nanokristályos ötvözetek deformációs mechanizmusainak vizsgálata Lendvai JánosJELENTKEZEM!
Anomális Hall effektus (III,Mn)V mágneses félvezetőkben Mihaly GyorgyJELENTKEZEM!
Atomspecifikus rövidtávú atomi rend vizsgálata GaN-ben Lábár JánosJELENTKEZEM!
Biológiai jelzőrendszerek és harmadik generációs napelemek: félvezető nanokristályok vizsgálata modern számítógépes módszerekkel Gali ÁdámJELENTKEZEM!
Doménszerkezet kialakulásának és átalakulásainak modellezése antiferromágnesesen csatolt rétegszerkezetekben Nagy Dénes LajosJELENTKEZEM!
Elektronok kinetikája alacsony ionizáltsági fokú plazmákban Donkó ZoltánJELENTKEZEM!
Felületi érdesség optikai modellezése Petrik PéterJELENTKEZEM!
Felületi struktúrák létrehozása femtoszekundumos lézerimpulzusokkal Vida ÁdámJELENTKEZEM!
Félvezetö nanopálcákon alapuló új áramkörök fejlesztése Csonka SzabolcsJELENTKEZEM!
Folyadékkristályok felületi iránykötöttségének vizsgálata optikai módszerrel Jánossy IstvánJELENTKEZEM!
Grafén szuperrács hordozón: molekula dinamikai szimulációk Süle PéterJELENTKEZEM!
H?hatási övezet kiterjedésének minimalizálása a femtoszekundumos lézerimpulzusok paramétereinek optimalizásával. Vida ÁdámJELENTKEZEM!
Határfelületek vizsgálata szekvencia permutált multirétegekben Balog Sára JuditJELENTKEZEM!
Ikerhibák indukálta plaszticitás röntgendiffrakciós vizsgálata u.n. "TWIP steel" acélokban Ungar TamasJELENTKEZEM!
Kapcsolat a vonalprofilanalízis általános és sajátos modelljei között Borbély AndrásJELENTKEZEM!
Kétdimenziós heterostruktúrák készítése és vizsgálata Csonka SzabolcsJELENTKEZEM!
Kristályképződés és növekedés számítógépes szimulációja Tóth GergelyJELENTKEZEM!
Magasabbrendü belső feszültségek meghatározása kristályos anyagokban Ungar TamasJELENTKEZEM!
Multiferroikus anyagok spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Multiréteges nanohuzalok mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Multiréteges nanohuzalok mágneses és transzport tulajdonságainak vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Nagy-entrópiás ötvözet vékonyrétegek el?állítása és elektronmikroszkópos vizsgálata Misják FanniJELENTKEZEM!
Nano-mechanikai vizsgálatok un. fekete arany rétegeken Nagy PéterJELENTKEZEM!
Nano-mechanikai vizsgálatok vékonyrétegeken Nagy PéterJELENTKEZEM!
Nanoszemcsés bioanyagok hibaszerkezetének vizsgálata Gubicza Jen?JELENTKEZEM!
Nukleáris magnetometria vékonyrétegekben polarizált Mössbauer-forrással Nagy Dénes LajosJELENTKEZEM!
Orientáció-korreláció vizsgálata diszlokáció cellaszerkezetekben Borbély AndrásJELENTKEZEM!
PEDOT:PSS vékonyrétegek optikai és elektrokémiai vizsgálata bioszenzor alkalmazásokhoz Dr. Fekete ZoltánJELENTKEZEM!
Plastic Instabilities of Solid solution and Supersaturated Aluminium Alloys Nguyen Quang ChinhJELENTKEZEM!
Polimer nanostruktúrák tervezése és készítése elektronsugaras litográfiával bioszenzorok felületének módosítására Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
Precessziós átmágnesezés modellezése Kádár GyörgyJELENTKEZEM!
Rétegszerkezet vizsgálata és módosítása ionsugarakkal Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Rezonáns optikai jelenségek alapanyagainak spektroszkópiája Kovács LászlóJELENTKEZEM!
Ritkaföldfémmel adalékolt GAB kristályok spektroszkópiai vizsgálata Lengyel KrisztiánJELENTKEZEM!
Rövidtávú rend kovalens üvegekben Jóvári PálJELENTKEZEM!
Skyrmion kristály vizsgálata mágneses félvezet?kben Kézsmárki IstvánJELENTKEZEM!
Szén nanocsövek elméleti vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
Szén nanocsövek és egyéb nanoszerkezetek elméleti vizsgálata Zólyomi ViktorJELENTKEZEM!
Szilárdságnövelés és képlékeny deformációk mechanizmusai szemcsefi-nomított AlZnMgZr ötvözetben Nguyen Quang ChinhJELENTKEZEM!
Szilárdtest reakciók kinetikájának vizsgálata valós idejű visszaszórásos spektrometriával Szilágyi EditJELENTKEZEM!
Termofeszültség inhomogén közegben Tichy GézaJELENTKEZEM!
Topologikus invariánsok periodikusan gerjesztett rácsmodellekben Asbóth JánosJELENTKEZEM!
Ugrásszerű atomi folymatok az abszolút nulla fok közelében: nemlineáris jelenségek követése atomisztikus szimulációkkal Süle PéterJELENTKEZEM!
Új magneto-optikai effektusok kutatása Kézsmárki IstvánJELENTKEZEM!
Vékony szilíciumrétegek vizsgálata felületi fotofeszültség (Surface Photo Voltage - SPV) technikával Pap ÁronJELENTKEZEM!
ZnO nanovezetékek atomi szintű vizsgálata piezoelektromos nanogenerátorokban Süle PéterJELENTKEZEM!
Experimental determination of the statistical properties of dislocation networks Groma IstvánLezárva
Lokális folyásfeszültségek eloszlása diszlokációrendszerekben Ispánovity Péter DusánLezárva
Processing and characterization of a multibeam sputtered nanocrystalline CoCrFeNi high-entropy alloy film Gubicza Jen?Lezárva
Strengthening and mechanisms of plastic deformation in ultrafine-grained supersaturated AlZnMgZr alloy Nguyen Quang ChinhLezárva
Topológiai hibák és felületi orientáció vizsgálata folyadékkristályokban Salamon PéterLezárva
 
Asztrofizika, kozmológia
A galaxisok morfológiájának elemzése, a nagy SDSS galaxisok analízise Frei ZsoltJELENTKEZEM!
A lokális univerzum sebességmez?jének feltérképezése Raffai PéterJELENTKEZEM!
A vilag legpontosabb fotometere: ido-frekvencia es fenygorbe analizis a Kepler-urtavcsoovel Szabó RóbertJELENTKEZEM!
Aktív galaxisok fénygörbéjének analízise Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Az elnyúlt pályájú kettősrendszerek fizikája Raffai PéterJELENTKEZEM!
Árapály-katasztrófák nagy tömeg? fekete lyukak gravitációs terében Vinkó JózsefJELENTKEZEM!
Csillagászati katalógusok keresztazonosítása Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Csillagközi felhőmagok modellezése Dr. Tóth L. ViktorJELENTKEZEM!
Deep learning methods for photometric redshift estimation Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Empirikus lökéshullám és magnetopauza modellek készítése, a bolygóközi lökéshullámok alakjának és terjedésének vizsgálata Dr. Facskó Gábor IstvánJELENTKEZEM!
Fotometrikus vöröseltolódás-becsl? módszerek továbbfejlesztése Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Galaxisok fizikai paramétereinek meghatározása Csabai IstvánJELENTKEZEM!
Galaxisspektrumok elemzése deep-learning módszerrel Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Galaxisspektrumok modellezése GPU-n Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Globális magnetohidrodinamikai szimulációk ellenörzése ürszondás mérésekkel Dr. Facskó Gábor IstvánJELENTKEZEM!
How massive were the first stars in the universe? Haiman ZoltanJELENTKEZEM!
Investigation of Lyman Limit Systems Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Kozmologiai N-test szimulaciok nem-periodikus hatarfeltetelekkel/Cosmological N-body Simulations with Non-Periodic Boundary Condtions Szapudi IstvanJELENTKEZEM!
Kozmologikus gamma-kitörések vizsgálata Bagoly ZsoltJELENTKEZEM!
Négy égitest összehasonlító elemzése: Föld, Mars, Hold, és a Vesta kisbolygó. Alcím: Jelenségcsoportok, melyek jól jellemzik azt, hogy a bolygótestek tömegük függvényében változó mértékben formálódtak történetük során Bérczi SzaniszlóJELENTKEZEM!
Observations of mechanical AGN feedback in giant elliptical galaxies Werner NorbertJELENTKEZEM!
Photometric redshift estimation with image decomposition techniques Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Photometric redshifts for the Clowes-Campusano Large Quasar Group Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Rejtett kincsek a Kepler-urtávcso adatbázisában - pixelfotometria a gyakorlatban Szabó RóbertJELENTKEZEM!
Searching for Large Structures at z<0.7 Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Skalár rezonáns relaxáció statisztikus fizikája Kocsis BenceJELENTKEZEM!
Spindominált feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Statistical analysis of novel cosmological simulations Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Szisztematikus fotometriai hibak kiszurese a MACHO adatbazisbol Kovacs GezaJELENTKEZEM!
Tranziens jelenségek vizsgálata a nappali oldali magnetoszférában Dr. Facskó Gábor IstvánJELENTKEZEM!
Univerzum modell sötét energia nélkül Csabai IstvánJELENTKEZEM!
A Hubble-állandó mérése gravitációs hullámok segítségével Raffai PéterLezárva
Galxiscsoportok kozmológiai vöröseltolódás becslésének javítása gépi tanulási módszerekkel Csabai IstvánLezárva
High Redshift Galaxy Spectroscopy Dobos LászlóLezárva
 
Atom- és molekulafizika
Hordozható NaI szcintillációs gamma-spektrométer alkalmazása helyszíni mérésekre Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Korrelációs kölcsönhatások perturbatív leírása atomokban és molekulákban Surján PéterJELENTKEZEM!
Munkahelyek levegőminőségének ellenőrzése mobil aeroszol-mintavevővel Kocsonya AndrásJELENTKEZEM!
Nagyméretű kémiai rendszerek pontos leírása lineárisan skálázódó kvantummechanikai eljárásokkal Surján PéterJELENTKEZEM!
Nanocsövek kvantumkémiája Surján PéterJELENTKEZEM!
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
Electronic properties of conjugated polymers Kürti JenőLezárva
Quantum chemical investigation of conformational changes caused by the protonation of peptide chain model Jákli ImreLezárva
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás AttilaJELENTKEZEM!
Agyszeletek fluoreszcens videómikroszkópiája Szabó BálintJELENTKEZEM!
Az égbolt-polarizáción alapuló viking-navigáció pszichofizikai vizsgálata aJELENTKEZEM!
Az oldószer-összetétel hatásai a fehérje-hidratációra Bokor MónikaJELENTKEZEM!
Bels? modellek hatásának vizsgálata majom viselkedéses és neurális válaszaira Orbán GergőJELENTKEZEM!
Differenciál-polarizációs lézersugárpásztázó mikroszkópia (DP-LSM). Győző GarabJELENTKEZEM!
Egyedi sejtek mikrofluidikai manipulációja mikroszkópon Szabó BálintJELENTKEZEM!
Egyedi sejtek szignalizációja nagy laterális felbontású, jelölésmentes bioszenzoron Horváth RóbertJELENTKEZEM!
Együttm?ködést terjeszt? nóduscsoportok vizsgálata Prof. Csermely PéterJELENTKEZEM!
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral Horváth RóbertJELENTKEZEM!
Evolúciós stabilitás ökológiai rendszerekben Garay JózsefJELENTKEZEM!
Fehérje-evolúció vizsgálata rendezetlenségi mintázatok alapján Fuxreiter MónikaJELENTKEZEM!
Fehérjék dinamikájának szerepe a ligandumkötésben Balog ErikaJELENTKEZEM!
Fehérjeszerkezet és működés tuningolása nagy nyomás segítségével. Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Smeller LászlóJELENTKEZEM!
Felületi topográfia hatása idegi ?ssejtek kitapadására és differenciálódására Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
Intracelluláris folyamatok a neuronális differenciációban Dr. Fábián ZsoltJELENTKEZEM!
Kis dózisoknál megfigyelt hiperszenzitivitás és indukált sugárrezisztencia matematikai modelljeinek összehasonlítása kísérleti adatok alapján Madas Balázs GergelyJELENTKEZEM!
Kutyák viselkedésének automatikus felismerése hordozható érzékelőrendszerrel Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
Lepkék pikkelyeiben előforduló természetes fotonikus kristályok szerkezeti és optikai tulajdonságainak vizsgálata Biró László PéterJELENTKEZEM!
Metiláció hatása egyedi DNS molekulák nanomechanikai tulajdonságaira Pongor Csaba IstvánJELENTKEZEM!
Molekuláris biológiai hálózati motívumok jel-válasz viselkedéseinek periódusos rendszere Farkas IllésJELENTKEZEM!
Módszer kidolgozása a fehérje másodlagos szerkezetének az infravörös spektrumból történő becslésére Smeller LászlóJELENTKEZEM!
Optikai bioszenzorok Horváth RóbertJELENTKEZEM!
Polarizációs megjelenítők és rovarcsapdák biológiai hatásának vizsgálata aJELENTKEZEM!
Termo-optikai szerkezetváltozások fotoszintetikus rendszerekben Győző GarabJELENTKEZEM!
Vékonyrétegek optikai vizsgálata bioszenzorikai és (opto)elektronikai alkalmazásokhoz Petrik PéterJELENTKEZEM!
Agyi funkcionális kapcsolatstruktúra elemzése Somogyvári ZoltánLezárva
Egyedi sejtek mikroszkópos képének analíziséhez deep learning algoritmusok fejlesztése Szabó BálintLezárva
Festett és valódi villámok alakjának összehasonlítása és pszichofizikai vizsgálata Horváth GáborLezárva
Methods for the construction of species tree-aware homologous gene families Szöll?si Gergely JánosLezárva
Modern biofizikai módszerek fejlesztése él? sejtek kinetikai vizsgálataihoz Horváth RóbertLezárva
The effect of compartment size on mutant dynamics in hierarchical tissues Szöll?si Gergely JánosLezárva
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Egzotikus aeroszolok fényszórásának modellezése T mátrix módszerrel és alkalmazása LDA rendszerben Jani PéterJELENTKEZEM!
GPU alkalmazások részecskefizikai szimulációkban Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
Látás alapú drónvezérlés Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
Összetett modellek paramétereinek illesztése zajos mérési adatokra Bayes-modszerrel Turányi TamásJELENTKEZEM!
Plazmafizikai problemak analizise Bayesian statisztikus modszerekkel Kálvin SándorJELENTKEZEM!
Realisztikus drón szimulációs keretrendszer fejlesztése Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
Túrahajók pályájának mérése és modellezése Bagoly ZsoltJELENTKEZEM!
Dimenzióredukció GAN hálózatokkal Csabai IstvánLezárva
Koincidencia-korrekció numerikus vizsgálata gamma-spektroszkópiában Horváth ÁkosLezárva
Nem tipikus objektumok detektálása a gépi tanulási paradigma keretében Csabai IstvánLezárva
Tudományos képfelvételek elemzése mesterséges neuronhálózatokkal Csabai IstvánLezárva
 
Klasszikus fizika
Technológiák elemzése azzal a céllal, hopgy bemutatásuk hasznos a Hunveyor egyetemi űrszonda modell építéséhez és fölhasználásához, különös tekintettel a környezettudományi fölhasználásra. Bérczi SzaniszlóJELENTKEZEM!
Fizika és történelem (MA tanárszakos hallgatónak) Horváth GáborLezárva
 
Környezetfizika
Drónok és a fenntartható mez?gazdaság Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
Globális m?holdas adatbázisok analízise Python Notebook környezetben Jánosi ImreJELENTKEZEM!
Villám gyakoriság el?rejelzése légköri paraméterek alapján Jánosi ImreLezárva
 
Kvantumrendszerek fizikája
A fizika fundamentális egyenleteinek megoldása kvantumszámítógéppel Vattay GáborJELENTKEZEM!
A szemiklasszikus kvantumszámítógép Vattay GáborJELENTKEZEM!
Határfeltételek és fizikai szerepük a kvantummechanikában Fülöp TamásJELENTKEZEM!
Kvantumbiológia Vattay GáborJELENTKEZEM!
Kvantummechanikai modellek analitikus, algebrai és numerikus vizsgálata Zimborás ZoltánJELENTKEZEM!
Nanofizikai rendszerekben fellép? Josephson-effektus elméleti vizsgálata Cserti JózsefJELENTKEZEM!
Newton-Schrödinger egyenlet Diósi LajosJELENTKEZEM!
Qubitek kaotikus dinamikája Kiss TamásJELENTKEZEM!
Spinortenzoros nulla spinü relativisztikus kvantummechanika Fülöp TamásJELENTKEZEM!
Kvantumjátékok Pályi AndrásLezárva
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago MonikaJELENTKEZEM!
Atommagok Coulomb-szétesésének vizsgálata közepes enegiájú atommag ütközésekben Kiss ÁdámJELENTKEZEM!
Egzotikus magfizikai mérések kiértékelése Fülöp ZsoltJELENTKEZEM!
Jet analízis a CERN CMS kísérletében Veres GáborJELENTKEZEM!
Kétrészecske rendszerek elektromágneses szétesésének numerikus szimulációja Horváth ÁkosJELENTKEZEM!
Koincidencia szumming effektus vizsgalata HPGe detektorokban Horváth ÁkosJELENTKEZEM!
Nagyenergiájú nehézion ütközések dinamikai leirása Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Nukleáris asztrofizikai mérések az ATOMKI ciklotronján Fülöp ZsoltJELENTKEZEM!
Részecskekeltés nagyenergiás nehézion ütközésekben Papp GáborJELENTKEZEM!
Szimulációk a CBM/FAIR detektor kifejlesztéséhez Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Studying the Quark-Gluon Plasma with angular correlations Varga-Kofarago MonikaLezárva
 
Matematikai fizika
A Penrose-egyenlőtlenség és rokonai Csikós BalázsJELENTKEZEM!
Inverz problémák a plazmafizikában, és statisztikus értelmezésük Kálvin SándorJELENTKEZEM!
Nem-lineáris aszimptotikus stabilitás Barankai NorbertJELENTKEZEM!
Orbifold dekonstrukció konform modellekben Bántay PéterJELENTKEZEM!
 
Optika és lézerfizika
Atomi mozgások lézeres kontrollja Dr. Djotyan GagikJELENTKEZEM!
Impulzusterjedés ritkaföldfémekkel adalékolt egykristályokban Kis ZsoltJELENTKEZEM!
Infravörös idegi stimuláció újszer? agy-gép interfészekkel Dr. Fekete ZoltánJELENTKEZEM!
Kvantumoptika Fotonikus Kristályokban Kis ZsoltJELENTKEZEM!
Opikai fázisrácsok és hullámvezet?k készítése és min?sítése amorf és kristályos optikai anyagokban ionimplantálással Dr. Bányász IstvánJELENTKEZEM!
Optikai idegi stimulációra alkalmas implantálható mikrorendszer vizsgálata Fekete ZoltánJELENTKEZEM!
Sűrűséghullámok és instabilitás hideg atomok rácsában Domokos PéterJELENTKEZEM!
Termogenetikai stimulációra alkalmas implantálható mikrorendszer vizsgálata Fekete ZoltánJELENTKEZEM!
Újfajta diszperzív elemek vizsgálata ultrarövid lézerimpulzusok összenyomásához Dombi PéterJELENTKEZEM!
 
Plazmafizika
ELM instabilitás kísérleti vizsgálata a MAST tokamakon Dr. Dunai DánielJELENTKEZEM!
Kriogén pelletek ablációjának és a pellet-felhő expanziójának elméleti vizsgálata Kálvin SándorJELENTKEZEM!
Pellet felhők topológiájának vizsgálata képfeldolgozási módszerekkel Kocsis GáborJELENTKEZEM!
Plazmafluktuációk vizsgálata atomnyaláb-emissziós spektroszkópia jeleinek statisztikus módszerekkel történő analízisével Petravich GáborJELENTKEZEM!
Rádiófrekvenciás gerjesztésű plazmaforrások szimulációja Donkó ZoltánJELENTKEZEM!
Rádiófrekvenciás gázkisüléseket leíró numerikus modellek kísérleti min?sítése Hartmann PéterLezárva
 
Részecskefizika
Tűzgömb hidrodinamika nemrelativisztikus megoldásainak vizsgálata nehézion-ütközések leírásához Csanád MátéJELENTKEZEM!
A kvantumszíndinamika fázisátmenetének fermionszám függése Csikor FerencJELENTKEZEM!
A kvantumszíndinamika kritikus pontjának keresése Csanád MátéJELENTKEZEM!
A Standard Modell Higgs szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Active Diamant Target (ADT) tervezése és készítése CERN SPS gyorsítóra Vesztergombi GyorgyJELENTKEZEM!
Azonosított részecskék mérése a BNL PHOBOS kísérletben Veres GáborJELENTKEZEM!
Bájos mezonok keltése antiproton-proton és antiproton-mag ütközésekben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Csatolt skalár térelméletek vizsgálata Cynolter GáborJELENTKEZEM!
Erősen kölcsönható anyag tulajdonságai, fázisa a linerás szigma-modell segitségével Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Gradiens folyam a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Integrálható szennyezések vizsgálata numerikus módszerekkel Bajnok ZoltánJELENTKEZEM!
Kozmikus részecskék detektálás detektorhálózatokkal Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
Kvantumláncok fázisszerkezete algebrai térelméletből Vecsernyés PéterJELENTKEZEM!
Luminozitásmér? detektor fejlesztés a CMS HL-LHC adatgy?jtéséhez Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi RóbertJELENTKEZEM!
Nem-abeli mágneses monopólusok aszimptotikája Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Peremes form faktorok vizsgálata integrálható kvantumtérelméletekben Takács GáborJELENTKEZEM!
Pion - skalár csatolt rendszernek kvantummechanikája Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Proporcionális és GEM alapú gázdetektorrendszerek összehasonlító vizsgálata Varga Dezs?JELENTKEZEM!
Standard Modell-en tuli jelensegek keresese az LHC gyorsiton a CMS kiserletben Vesztergombi GyorgyJELENTKEZEM!
Szuperszimmetrikus részecskék keresése a CMS-detektorral Horváth DezsőJELENTKEZEM!
TeV-es neutrinó nyalábok tervezése földönkívüli (ET) és -belüli (IT) alkalmazásokra Vesztergombi GyorgyJELENTKEZEM!
Tűzgömb hidrodinamika relativisztikus megoldásainak vizsgálata nehézion-ütközések leírásához Csanád MátéJELENTKEZEM!
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
A rugalmas proton-proton szórás Bialas-Bzdak modelljének általánosításai Lévy eloszlásokra és proton-antiproton ütközésekre Csanád MátéLezárva
Kvantumstatisztika a nagyenergiás fizikában Csanád MátéLezárva
Localisation of Dirac modes in the 3d Z_2 gauge theory on the lattice Matteo GiordanoLezárva
Partition function of compact and non-compact lattice formulations of U(1) gauge theory in two dimensions Matteo GiordanoLezárva
Részecskedetektorok optimalizálása Geant4 szimulációval Galgóczi GáborLezárva
Search for supersymmetric particles with the CERN LHC CMS experiment Pásztor GabriellaLezárva
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Alakzatrepülés drónokkal Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
Áramlások vizsgálata digitális képelemzésel Börzsönyi TamásJELENTKEZEM!
Bennfoglalási hierarchia vizsgálata komplex hálózatokban Palla GergelyJELENTKEZEM!
Biológiai, internetes, munkahelyi és társas kapcsolati hálózatok belső szerkezete Vicsek TamásJELENTKEZEM!
Diszkretizált kvantumgravitációs modellek Csabai IstvánJELENTKEZEM!
Drónos 3D forgalom modellezése és megvalósítása Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
Együttműködési hálózatok fejlődése Farkas IllésJELENTKEZEM!
Erőforrás keresése rajzó robotokkal Vicsek TamásJELENTKEZEM!
Fázisszeparáció impulzusmomentum-megmaradás mellett Racz ZoltanJELENTKEZEM!
Globális villámlás adatok statisztikus elemzése: valóban viharforrások a nagyvárosok? Jánosi ImreJELENTKEZEM!
Hálózat-sokaságok ergodicitása Pollner PéterJELENTKEZEM!
Ko-evolúciós szociális dilemmák Szabó GyörgyJELENTKEZEM!
Kontrollált mintázatok reakció-diffúziós rendszerekben Racz ZoltanJELENTKEZEM!
Mintazatkepzodes anizotrop folyadekokban Buka AgnesJELENTKEZEM!
Mintázatképződés reakció-diffúzió rendszerekben Szalai IstvánJELENTKEZEM!
Nemegyensúlyi felületnövekedési modellek skálaviselkedése és mintázatképződése Ódor GézaJELENTKEZEM!
Nemegyensúlyi rendszerek vizsgálata grafikus kártyás (CUDA) szuperszámitogéppel Ódor GézaJELENTKEZEM!
Nemegyensúlyi univerzalitási osztályok vizsgálata Ódor GézaJELENTKEZEM!
New analytical and numerical solutions for Maxwell's equations in media with unusual parameter combinations Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
Nyitott kaotikus rendszerek Tél TamásJELENTKEZEM!
Rendezetlen rendszerek renormálása Temesvári TamásJELENTKEZEM!
Sebesség nagyságot tartó önhajtó csoportos mozgás 3 dimenzióban Farkas IllésJELENTKEZEM!
Sokváltozós optimalizációs feladatok regularizációja Kondor ImreJELENTKEZEM!
Trend dinamika vizsgálata komplex hálózatokban Vattay GáborJELENTKEZEM!
Versengő társulások Szabó GyörgyJELENTKEZEM!
Arbitrázslehet?ségek vizsgálata a GDAX kriptovalutat?zsdén Vattay GáborLezárva
Boundary behavior in stochastic differential equations used in Finance Fáth GáborLezárva
Dinamikus kereskedési stratégiák stabilitásának és kockázatának vizsgálata Vattay GáborLezárva
Fehérjék kvantumos vezetési tulajdonságainak vizsgálata Vattay GáborLezárva
Hálózat-sokaságok multifraktál alapú modellezése Pollner PéterLezárva
Hálózatok statisztika-megörz? térbeli beágyazása Pollner PéterLezárva
Idosorok hálózat-elméleti elemzése Pollner PéterLezárva
Kollektív döntéshozatal Wumpus-világ környezetben Zafeiris AnnaLezárva
Statistical properties of cryptocurrency time series Fáth GáborLezárva
 
Egyéb területek
A fizikatanítás pedagógiája Radnóti KatalinJELENTKEZEM!
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai PéterJELENTKEZEM!
Csoportos viselkedés vizsgálata hordozható érzékelő rendszerekkel Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
EGYÜTTMŰKÖDŐ ROBOTOK MEGVALÓSÍTÁSA Vicsek TamásJELENTKEZEM!
Elektrolitoldatos, atmoszférikus nyomású ködfénykisülés (Electrolyte Cathode Atmospheric glow Discharge=ELCAD) Mezei PálJELENTKEZEM!
Measuring classroom usage with a people counter and data science Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Tudománytörténeti kutatások a fizikában Radnóti KatalinJELENTKEZEM!
Elektrosztatikus szálképzés optimalizálása számítógépes szimulációkkal és céltárgy fejlesztéssel Dr. Jedlovszky-Hajdú AngélaLezárva
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter