Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott nyári gyakorlatok

Jelentkezési határidő:  

 

Utolsó frissítés: 2014.04.23

 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Térelméleti módszerek kvantumfázisátalakulások leírásában Szirmai Gergely ZsoltJELENTKEZEM!
Vékonyrétegek ellenállásának mérése síkra merőleges áram esetén Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Co-Ni ötvözetek mágneses ellenállásának mérése Bakonyi ImreLezárva
Szén nanocsövek nemlineáris mechanikai tulajdonságai Pályi AndrásLezárva
 
Asztrofizika, kozmológia
Kompakt csillagok bels? szerkezetének vizsgálata Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
 
Atom- és molekulafizika
Szén nanoszerkezetek vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
ABC fehérjék dinamikájának és mködésének tanulmányozása Hegedűs TamásJELENTKEZEM!
ABC FEHÉRJÉK DINAMIKÁJÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK TANULMÁNYOZÁSA aJELENTKEZEM!
SUGÁRZÓ FŰTŐTEST ÉS NÖVÉNY HŐCSERE KAPCSOLATÁNAK VIZSGÁLATA aJELENTKEZEM!
Uborka oltványok eredésének és hidegtűrésének vizsgálata a szár váltóáramú impedanciájának mérésével Gáspár LászlóJELENTKEZEM!
Fehérjék térszerkezete és spektroszkópiai paraméterei közötti korreláció vizsgálata Smeller LászlóLezárva
 
Klasszikus fizika
Szcintillátor kristályok vizsgálata PET detektor alkalmazáshoz Lőrincz EmőkeJELENTKEZEM!
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Folyási jelenségek szemcsés anyagokban Börzsönyi TamásLezárva
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter