Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar
Fizikai Intézet

 
   

 

 

 

 

 

Jóváhagyott TDK témák

Jelentkezési határidő:  

 

Utolsó frissítés: 2018.10.13

 

 

részére kiírt témák:
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
2D anyagok heterostruktúráinak el?állítása argon atmoszférában Nemes-Incze PéterJELENTKEZEM!
Pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálatok 2D elektronrendszereken Nemes-Incze PéterJELENTKEZEM!
 
Asztrofizika, kozmológia
Az elnyúlt pályájú kettősrendszerek fizikája Raffai PéterJELENTKEZEM!
Elnyúlt pályájú feketelyuk-kettősök gravitációshullám-jeleinek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
Fotometrikus vöröseltolódás-becslés deep learning módszerrel Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Pulzár glitchekkel egyidejű gravitációshullám-jelek keresése Raffai PéterJELENTKEZEM!
 
Atom- és molekulafizika
Szén nanoszerkezetek elméleti vizsgálata Kürti JenőJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával Gulyás AttilaJELENTKEZEM!
Dekonvolúció alkalmazása 3-dimenziós mikroszkópos (SPIM) felvételek kiértékeléséhez Szabó BálintJELENTKEZEM!
Egyedi sejtek mikrofluidikai manipulációja mikroszkópon Szabó BálintJELENTKEZEM!
Élő sejtek jelölésmentes vizsgálata optikai bioszenzorral Horváth RóbertJELENTKEZEM!
Sejt-sejt kölcsönhatás mikrofluidikai vizsgálata Szabó BálintJELENTKEZEM!
 
Részecskefizika
A Standard Modell Higgs szektorának vizsgálata a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
Külső mágneses tér a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Új részecskék keresése a CERN LHC CMS detektorral Pásztor GabriellaJELENTKEZEM!
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
A Facebook és a Twitter fizikája: szociális hálózatok kutatása a komplex rendszerek kutatási módszereivel Vattay GáborJELENTKEZEM!
Csoportvélemény alakulása különböz? kommunikációs technológiák melett Zafeiris AnnaJELENTKEZEM!
Implicit módszerek alkalmazása diszlokációdinamikai szimulációkban Ispánovity Péter DusánJELENTKEZEM!
Optimális döntéshozatal limitált információ hozzáféréssel Zafeiris AnnaJELENTKEZEM!
 
Egyéb területek
Alacsonyfrekvenciás akusztikus zajok kiszűrése gravitációshullám-detektorok adataiból Raffai PéterJELENTKEZEM!
Infrahangdetektorok hálózatának fejlesztése gravitációshullám-detektorok környezetmonitorozó rendszerei számára Raffai PéterJELENTKEZEM!

 

 

1. évfolyam részére kiírt témák:
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Biolektromos érzékelés nanostruktúrált szenzorokkal Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
Ni-Co ötvözetek mágneses és magnetrotranszport tulajdonságai Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
 
Asztrofizika, kozmológia
Integrálismez?-spektroszkópiával megfigyelt galaxisok fizikai paramétereinek vizsgálata Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Naptevékenység hatásának vizsgálata a Nemzetközi ?rállomáson elhelyezett termolumineszces detektorok segítségével Strádi AndreaJELENTKEZEM!
Újfajta kozmológiai szimulációk statisztikai vizsgálata Dobos LászlóJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Szilícium nanostruktúrák és idegsejtek kölcsönhatásának vizsgálata Dr. Pongrácz AnitaJELENTKEZEM!
 
Egyéb területek
Teremkihasználtság mérése belépésszámláló segítségével Dobos LászlóJELENTKEZEM!

 

 

2. évfolyam részére kiírt témák:
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Cu-Mn NANORÉTEGEK ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA Misják FanniJELENTKEZEM!
Hexagonális szerkezet? anyagok Raman-spektrumának elméleti vizsgálata Kukucska Gerg?JELENTKEZEM!
Kétdimenziós heterostruktúrák készítése és vizsgálata Csonka SzabolcsJELENTKEZEM!
Spintronika szobahőmérsékleten: nitrogén-vakancia hiba vizsgálata gyémántban kvantummechanikai számításokkal Gali ÁdámJELENTKEZEM!
Száraz víz Varga Lajos KárolyJELENTKEZEM!
 
Asztrofizika, kozmológia
Empirikus bow shock és magnetopauza modellek készítése ürszondás mérések alapján Dr. Facskó Gábor IstvánJELENTKEZEM!
Galaxis modellek Dr. Tóth L. ViktorJELENTKEZEM!
Galaxisok vöröseltolódásának fotometrikus becslése képszegmentációs technikák segítségével. Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Galaxisspektrumok analízise deep-learning módszerrel Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Hot Flow Anomáliák vizsgálata a Cluster sondák mérései alapján Facskó GáborJELENTKEZEM!
 
Atom- és molekulafizika
Elektronok kinetikája alacsony ionizáltsági fokú plazmákban Donkó ZoltánJELENTKEZEM!
Új, grafénszerüü anyagok elméleti vizsgálata Koltai JánosJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Agykérgi idegsejtek és neuronhálózatok dinamikájának modellezése Káli SzabolcsJELENTKEZEM!
Csoportos üldözés és menekülés repülő robotokkal Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
ERŐFORRÁS-KERESÉS RAJZÓ ROBOTOKKAL Vicsek TamásJELENTKEZEM!
Ökológiai és evolúciós folyamtok modellezése, adaptív dinamika Meszéna GézaJELENTKEZEM!
Rák-genetikai elemzések és modellek Csabai IstvánJELENTKEZEM!
 
Klasszikus fizika
Felhőképződés elemi modellje Tél TamásJELENTKEZEM!
 
Mag- és nehézionfizika
A kvark-gluon plazma vizsgálata az ALICE kísérletnél Varga-Kofarago MonikaJELENTKEZEM!
Szimulációk a CBM/FAIR detektor fejlesztéséhez Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
 
Optika és lézerfizika
Ultragyors fotoemisszió fém nanostruktúrákról Dombi PéterJELENTKEZEM!
 
Részecskefizika
Az erős kölcsönhatás egzotikus objektumainak keresése nagyenergiás atommag-ütközésekben Csanád MátéJELENTKEZEM!
Fotonkeletkezés nehézion-ütközésekben Csanád MátéJELENTKEZEM!
Két- és háromrészecske Coulomb-kölcsönhatás a nagyenergiás fizikában Csanád MátéJELENTKEZEM!
Kísérleti és elméleti kutatások a nagyenergiás nehézionfizika tárgykörében Csanád MátéJELENTKEZEM!
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Vértesi RóbertJELENTKEZEM!
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Erősen csatolt sokrészecske rendszerek számítógépes szimulációja Hartmann PéterJELENTKEZEM!
Információk terjedése és optimalizáció a Wikipédián Farkas IllésJELENTKEZEM!
Madárrajok kollektív repülésének vizsgálata Daruka IstvanJELENTKEZEM!
Statisztikai hasonlóságok a nyelvben és a zenében Palla GergelyJELENTKEZEM!
 
Egyéb területek
Tudománytörténeti kutatások a fizikában Radnóti KatalinJELENTKEZEM!

 

 

3. évfolyam részére kiírt témák:
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Alumínium ötvözetek röntgen tomográfiás vizsgálata Lendvai JánosJELENTKEZEM!
Biológiai jelzőrendszerek és harmadik generációs napelemek: félvezető nanokristályok vizsgálata modern számítógépes módszerekkel Gali ÁdámJELENTKEZEM!
Fotonikus szerkezetek és rendezett felületi stuktúrák optikai modellezése Petrik PéterJELENTKEZEM!
Grafén nano-szuperstruktúrák vizsgálata számítógépes szimulációkkal Süle PéterJELENTKEZEM!
Grafén nanostruktúrák elméleti vizsgálata Süle PéterJELENTKEZEM!
Nanokristályos szerkezetek optikai vizsgálata Petrik PéterJELENTKEZEM!
 
Asztrofizika, kozmológia
A ledobott tömeg kiszámítása szupernóva-robbanásokban Vinkó JózsefJELENTKEZEM!
Aszteroidák távoli infravörös fénygörbéjének modellezése Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Bolyongás a ZZ Ceti instabilitási sáv vörös határán Sódorné Bognár ZsófiaJELENTKEZEM!
Galaxisspektrumok elemzése deep-learning módszerrel. Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Hol vannak az elnyelt törpegalaxisok? Vörös óriáscsillagok térbeli eloszlása a Tejútrendszeren belül Kiss LászlóJELENTKEZEM!
Investigation of Lyman Limit Systems Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Kettős cefeidák és a kozmikus távolságskála Kiss LászlóJELENTKEZEM!
Kozmologikus gamma-kitörések vizsgálata Bagoly ZsoltJELENTKEZEM!
Kromoszférikus aktivitás fiatal csillagokban Kiss LászlóJELENTKEZEM!
Photometric redshifts for the Clowes-Campusano Large Quasar Group Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Searching for Large Structures at z<0.7 Dobos LászlóJELENTKEZEM!
Születő csillaghalmaz vizsgálata Kun MáriaJELENTKEZEM!
Ultranagy energiájú kozmikus sugarak vizsgálata Bagoly ZsoltJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Bioellipszometria Petrik PéterJELENTKEZEM!
Dinamika és multifunkcionalitás a fehérjék fejlődésében Fuxreiter MónikaJELENTKEZEM!
Kvantumbiológia Vattay GáborJELENTKEZEM!
Lepkeszárny pikkelyek fényszórásának vizsgálata egyszerű analítikus modellekkel Márk Géza IstvánJELENTKEZEM!
Memóriafolyamatok tesztelése hippokampális neuronpopuláció tüzelésmintáinak segítségével Orbán GergőJELENTKEZEM!
 
Klasszikus fizika
Felhőképződés elemi modellje Tél TamásJELENTKEZEM!
 
Kvantumrendszerek fizikája
Kvantumos véletlen bolyongás Kiss TamásJELENTKEZEM!
Nanofizikai rendszerekben fellép? Josephson-effektus elméleti vizsgálata Cserti JózsefJELENTKEZEM!
 
Mag- és nehézionfizika
Azonosított hadronok vizsgálata az LHC ALICE kísérletben Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
 
Matematikai fizika
Kétdimenziós csoportok és alkalmazásaik Bántay PéterJELENTKEZEM!
Konform karakterek és moduláris formák Bántay PéterJELENTKEZEM!
Megmaradó töltések vizsgálata XXZ Heisenberg spinláncokon Pozsgai BalázsJELENTKEZEM!
 
Optika és lézerfizika
Dielektrikumrácsok tervezése femtoszekundumos lézerekhez Dombi PéterJELENTKEZEM!
Hosszú rezonátoros Ti:zafír oszcillátor impulzusainak intenzitásnövelése Dombi PéterJELENTKEZEM!
Sűrűséghullámok és instabilitás hideg atomok rácsában Domokos PéterJELENTKEZEM!
 
Részecskefizika
A kvantumszíndinamika kritikus pontjának keresése Csanád MátéJELENTKEZEM!
Femtoszkópiai mérések a nagyenergiás fizikában Csanád MátéJELENTKEZEM!
Fluktuációk a lináris szigma modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Gradiens folyam a 2-dimenziós O(3) modelben Nógrádi DánielJELENTKEZEM!
Hatáskeresztmetszetek számitása a lineáris szigma-modellben Wolf GyörgyJELENTKEZEM!
Kozmikus részecskezáporok vizsgálata detektor-hálózatokkal Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
Relativisztikus pontmechanika a 3+1 dimenzios teridoben es 1+1 dimenzios megoldhato modellekben Balog JánosJELENTKEZEM!
TeV-es energiájú neutrinonyalab modellezese és annak lehetséges alkalmazásának vizsgálata csillagközi információ továbbítására Vesztergombi GyorgyJELENTKEZEM!
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Bennfoglalási hierarchia komplex hálózatokban Palla GergelyJELENTKEZEM!
Bolyongás a nyelvi egységek mentális hálózatán: modellek összehasonlítása Pollner PéterJELENTKEZEM!
Madárrajok kollektív repülésének vizsgálata Daruka IstvanJELENTKEZEM!
Nemegyensúlyi univerzalitási osztályok vizsgálata Ódor GézaJELENTKEZEM!
Összekevert filmkockák avagy az időbeliség elemi statisztikus modellezése Diósi LajosJELENTKEZEM!
Statisztikai hasonlóságok a nyelvben és a zenében Palla GergelyJELENTKEZEM!
Együttemlítési hálózatok természetes nyelv? szövegekben Pollner PéterLezárva

 

 

4. évfolyam részére kiírt témák:
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Cu-Mn ÖTVÖZETRÉTEGEK SZERKEZETE ÉS MORFOLÓGIÁJA Misják FanniJELENTKEZEM!
Mágneses nanohuzalok előállítása és vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
Mágneses nanohuzalok előállítása és vizsgálata Bakonyi ImreJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Agykérgi interakciós hálózatok modellje Négyessy LászlóJELENTKEZEM!
Fehérje-evolúció vizsgálata elméleti megközelítésekkel Fuxreiter MónikaJELENTKEZEM!
Látórendszeri m?ködési elveinek modellezése Orbán GergőJELENTKEZEM!
Vizuális kéreg hierarchikus modelljének fejlesztése Orbán GergőJELENTKEZEM!
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Plazmafizikai mérések kiértékelése Bayesian statisztikus módszerekkel Kálvin SándorJELENTKEZEM!
REXUS kozmikus sugárzási rakétakísérlet követelményeinek verifikációja Zábori BalázsJELENTKEZEM!
 
Statisztikus fizika, komplex rendszerek
Rendezetlenség hatása a kvantumos bolyongás topologikus fázisaira Asbóth JánosJELENTKEZEM!
Statisztikus fizikai modellek mintázat és skálaviselkedésének számítógépes vizsgálata Ódor GézaJELENTKEZEM!
 
Egyéb területek
Ember-Ház-Űrállomás-Holdbázis: működési-működtetési áramkörök összehasonlítása. Alcím: az ember nélkülözhetetlen és nélkülözhető környezete az űrtevékenységek során. Bérczi SzaniszlóJELENTKEZEM!
NASA holdkőzetek szövettani vizsgálata, keletkezési folyamatai és ezek összehasonlítása ipari anyagok szövetével, gyártási folyamataival. Bérczi SzaniszlóJELENTKEZEM!

 

 

5. évfolyam részére kiírt témák:
 
Anyagtudomány, szilárdtestfizika
Fononspektrum meghatározása 1D-3D, homogén és adalékolt egykristályokban Kis ZsoltJELENTKEZEM!
 
Asztrofizika, kozmológia
Kompakt csillagok tömeg-sugár összefüggésének vizsgálata különböz? csillagbels? állapotegyenletek alkalmazása mellett Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
Mezon kölcsönhatások hatása kompakt csillagok megfigyelhet? tulajdonságaira Dr. Kovács PéterJELENTKEZEM!
 
Biológiai Fizika
Agykérgi interakciós hálózatok modellje Négyessy LászlóJELENTKEZEM!
 
Fizikai méréstechnika, informatika
Kvadrokopter döntéshozatal valósidej? képfeldolgozással Vásárhelyi GáborJELENTKEZEM!
 
Mag- és nehézionfizika
Azonosított hadronspektrumok vizsgálata nem-extenzív statisztikus modellek segítségével az LHC ALICE szimulációs keretrendszerében Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
Parton fragmentáció a nem-extenzív statisztikai modellben Barnaföldi Gergely GáborJELENTKEZEM!
 
Részecskefizika
Study of very low multiplicity pp collisions with the CERN-CMS experiment Siklér FerencJELENTKEZEM!
 

 

Programozás és grafika:
Pozsgai Péter