ELTE ELTE TTK Fizikai Intézet Tanrend Neptun

Cím: Budapest, 1117, Pázmány Péter sétány 1/a.
Posta cím: H-1518 Budapest Pf.32
Fax: +36-1-372-2811
Titkárság telefonszáma: +36-1-372-2845
E-mail: titkar kukac metal.elte.hu

English                  Klasszikus Fizika Laboratórium

 

A labor vezetője:

Dankházi Zoltán egyetemi docens. Anyagfizikai Tanszék,

Pázmány Péter sétány 1/A. 5.73 szoba.

Telefon: 372-2875 (vagy 6014 mellék)

E-mail: zoltan.dankhazi kukac ttk.elte.hu

 

A labor helye: Északi épület, Anyagfizikai Tanszék, 5.137 terem

Néhány kép a laborról: 1.kép, 2.kép

 

Csoportbeosztások:

  szerda

  péntek

 

Mérések

1.   A nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (képek)

A gravitációs állandó (g) mérésének egyik lehetősége, ha inga lengésidejét mérjük, és ebből számoljuk ki a gravitációs állandót. A két tengely körül lengethető megfordítható fizikai ingával végzett méréssorozat a g nagy pontosságú (< 0,1%) meghatározását teszi lehetővé.

 

2.   Rugalmas állandók mérése (képek)

Két ponton rögzített, középen megterhelt rúd behajlásának nagypontosságú mérésével meghatározzuk a minta anyagának Young-moduluszát. Torziós inga lengésidejének mérésével fémszál torzió moduluszát határozzuk meg.

 

3.   Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata (képek)

Az egyik oldalán befogott rúd harmonikus kényszerrezgései gerjesztésével mérjük a rúd sajátfrekvenciáit, és a rezonancia görbe paramétereit. Az örvényáramos gerjesztés, és a piezoelektromos detektálás a dinamikus Young-modulusz pontos mérését teszi lehetővé.

 

4.   Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata (képek)

Félvezető Peltier-hűtőelem termikus tulajdonságainak vizsgálata. A hűtőelem áram-egyensúlyi hőmérséklet görbéjét, a hűtésérdekében elvont hőmennyiség nagyságára jellemző Peltier-együtthatót és a hűtőelem sarkain megjelenő potenciálkülönbséget jellemző Seebeck-együtthatót mérjük. Ilyen hűtőelemekkel hűtőgépeket, számítógép alkatrészeket stb. lehet egyszerűen hűteni.

 

5.   Fajhő mérése (képek)

Fém minták fajhőjének mérése elektromos kaloriméterrel. A mérés során a hőmérséklet adatokat számítógép gyűjti. Kétféle módszerrel mérünk fajhőt: vagy felmelegített mintát dobunk a kaloriméterbe és mérjük a közös hőmérséklet kialakulásának folyamatát, vagy a mintát és a kalorimétert együtt melegítjük és mérjük, hogy a közös hőmérséklet hogyan változik az üres kaloriméterhez viszonyítva.

 

6.   Fázisátalakulások vizsgálata (képek)

Fém minták olvadáspontjának, és a fázisátalakulás során felvett, vagy leadott latens hőnek mérése. A fém mintát elektromos kályhában melegítjük. A melegítést és a hűlést hőfokszabályzó vezérli, miközben számítógép méri a kályha és a minta hőmérsékletének változását. A kiértékelést számítógépes program segíti.   

 

7.    Mágneses szuszceptibilitás mérése (képek)

Rúd alakú minták paramágneses és diamágneses szuszceptibilitását mérjük az un. Gouy-módszerrel. A módszer a mágneses tér pontos mérését igényli. A mágneses teret Hall-szondával mérjük, amelyet a pontos mérés érdekében mágneses fluxus mérésével kalibrálunk. Az inhomogén mágneses térbe helyezett mintára a szuszceptibilitásával arányos erő hat, így az erő és a mágneses tér mérésével a szuszceptibilitás meghatározható. Az erőt nagypontosságú mérleggel mérjük.

 

8.   Mikroszkóp vizsgálata. Lencse görbületi sugarának mérése

      Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel (képek)

A gyakorlat a mikroszkóp működésének, beállításának megismerésére és a legfontosabb paramétereinek mérésére szolgál. Mérjük a mikroszkóp objektív nagyítását, az objektív fókusztávolságát és az objektív numerikus apertúráját. A megmért paraméterek segítségével kiszámoljuk a mikroszkóp felbontását, és mérjük egy lencse görbületi sugarát Newton-gyűrűk segítségével. Az Abbe-féle refraktométerrel oldatsorozat törésmutatóját mérjük a koncentráció függvényében, és meghatározzuk egy ismeretlen koncentrációjú oldat koncentrációját.

 

9.   Fényhullámhossz és diszperzió mérése (képek)

Rács és prizma tulajdonságait vizsgáljuk goniométer segítségével. A ráccsal egy spektrállámpa fényét felbontjuk, és megmérjük a kapott spektrum vonalainak hullámhosszát. A hullámhossz adatok birtokában egy üvegprizma anyagának törésmutató-hullámhossz függését vizsgáljuk.

 

10. Fényelhajlási jelenségek vizsgálata (képek)

Lézernyaláb keskeny résen, kettős-résen, vékony szálon és félteret eltakaró élen történő elhajlását vizsgáljuk. A Fraunhofer- és Fresnel-elhajlási képeket léptető motorral mozgatott félvezető detektorral mérjük. Az intenzitással arányos detektor jelet számítógép segítségével mérjük és értékeljük. A spektrum értékelése során meghatározzuk az elhajlást okozó tárgy méretét. Az elv hasonló, mint ahogy röntgen-diffrakció vagy elektron- diffrakció során meghatározzuk ismeretlen kristályok paramétereit.

 

Letöltések

1.    A Klasszikus Fizika Laboratóriumhoz készült tankönyv ( letöltése )

2.    Mérési adatok ( laborszerverről )

3.    Kiértékelő programok ( letöltés )

4.    WinGrapher 1.05 ( letöltés )

5.    GnuPlot letöltési oldal (  GnuPlot )