A hét kísérlete !!!

STIRLING-MOTOR


 


    A  napjainkban  Stirling-motor néven ismert  gépet 1816-ban alkotta meg a skót származású Robert Stirling. A Stirling-gép napenergiával történõ "fûtésének"  ötlete   a híres  angol/amerikai  feltaláló John Ericsson nevéhez  fûzõdik. Napjainkban  városi autóbuszokban, vízi és vasúti jármûvekben is fellelhetõ a Stirling-motor.   A NASA kiemelt kutatási terveiben szerepel a napenergiával hajtott elektromos energiát termelõ Stirling-motorok létrehozása.
 

    A termodinamika tanításában, a  II. fõtételhez  kapcsolódóan gyakran szóbakerül a  a Stirling-körfolyamat.
Ennek egyik oka, hogy a példa kapcsán viszonylag könnyû megérteni és elemezni, hogy  hogyan lehet körfolyamat során a gázzal munkát végeztetni. Az ideális Stirling-körfolyamat két izotermából /T1 <T2/ és két izochor szakaszból /V1<V2/  áll, és a  körfolyamat   termikus hatásfokára:
 
  


adódik.
 
 

A fenti  Stirling-motornak két dugattyúja van:

Az A  munkadugattyú -ami szorosan illeszkedik a  munkahengerbe, ez nyomja össze a levegõt (gázt)-,és a B dugattyú, ami  egy másik hengerben található.  A  B henger dugattyúja és hengerfala között  laza az illeszkedés, a B dugattyú  ezért  nem nyomja össze a gázt (!!!), csak ide-oda söpri a hengerben.  Az A és dugattyúk 90 fokos fáziseltolással mozognak egymáshoz képest.  A körfolyamat lépései, röviden:

B dugattyú a B henger végébe tereli a gázt,  ahol azt kívülrõl melegítik,
- a melegített gáz nyomása megnõ, és így az A dugattyút  tolva mechanikai munkát végez,
- A B dugattyú elõre van nyomva, a levegõt (gázt) a motor bordázott részébe sepri, ahol az lehûl.

Megjegyzések:
-A körfolyamat p-V diagramja a valóságban inkább egy elforgatott, lapított ellipszishez hasonlít
-Tanszergyártók kínálata között  különbözõ kialakítású Stirling-motorok találhatók
-A motor tengelyét forgatva, ellenkezõ irányban végezve a körfolyamatot, eszközünk hûtõként is mûködik.

Stirling-motorok, hûtõk, napenergia hasznosítása, érdekességek:

Stirling Engine Bibliography
Index
Welcome to SunLab
Sunpower, Inc. - Better machines for a better world.

American Stirling Co. - Stirling Engines, Sterling Engines, Consulting.
JaR - JAVA & JAVASCRIPT - MAIN
Animation: Stirling-Motor/ Stirling Engine Animation by ITC and NUD
Large Free-Piston Stirling Engines
NASA Advanced Refrigerator/Freezer Technology Development Project
Power Technology Earth Applications