A Konferenciáról

Az ICYS nemzetközi verseny

A nemzetközi versenyek közül a legismertebbek, s ezért a legnépszerűbbek is, természetesen, a természettudományok szinte minden területén (matematematikából is) már hagyományokkal rendelkező nemzetközi diákolimpiák. Közismert tény, hogy a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia (International Physics Olimpiad, IPhO) létrehozásában 1967-ben Magyarország szerepe – Lengyelország és Csehszlovákia mellett – alapító országként alapvető volt. Az olimpiák egyéni versenyek nálunk is népszerűek, amelyen magyar diákok a kezdetektől igen sikeresen szerepelnek. Talán nem mindenki számára ismert, hogy a diákok a nemzetközi diákolimpiákon magyar nyelven versenyeznek, mert a megoldandó feladatokat, a felkészítő és kísérő tanáraik a verseny megkezdése előtt angolból magyarra fordítják. (Mivel a megoldások általában kevés szöveget igényelnek, az értékelésükhöz ezért csak ritkán, félreérthető esetekben szükséges a megoldások angolra történő visszafordítása.)

A nemzetközi diákolimpiákon kívül számos, ezektől lényegesen eltérő jellegű tanulmányi verseny is létezik, amelyekre a felkészülés is különbözik a szokásostól. A jó szereplés ezeken a versenyeken a “megszokottól" eltérő készülést, s ehhez a diákoktól más kvalitásokat is igényel. Igen jó dolog a többféle, egymás mellett létező versenyzési forma, hiszen így diákok egyre nagyobb hányadát mozgathatjuk meg.

Az egyik, újtipusú verseny az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (International Conference of Young Scientists, ICYS).

A természettudományok rohamos fejlődésével egyre bővülő ismeretanyag iskolai tanítása lehetetlen. Nem csak az iskola oktat, nem csak az iskola az ismeretek fő forrása.

“A gyerekek zömének arra van szüksége, hogy a tudomány szerkezetét ismerje meg, azt a módszert, ahogyan a természettudomány felfedezi a természeti világot”– idézhetjük Csányi Vilmos akadémikust. A legegyszerűbb jelenség megértéséhez is egy folyamat vezet. A megfigyeléssel, kísérletezéssel, modellek alkotásával, törvényszerűségek felfedezésével kapcsolatos diákmunka során a tanulók a természettudományos megismerés egyes lépcsőfokain mennek végig.

Az „újtípusú” nemzetközi versenyek életre hívását is ez az igény tette szükségessé. Mérjék össze tudásukat különböző nemzetek diákjai abban, hogy egy-egy, a hétköznapi életből és a természetből vett probléma megoldását kinek-kinek milyen szinten sikerül megoldani. Mutassák be eredményeiket szabatos, érdekes előadás formájában, s tudományos vita keretén belül védjék meg álláspontjukat. Mivel a verseny angol nyelven folyik, így a boldoguláshoz nem elég a jó szakmai háttér, emellett a manapság egyre elengedhetetlenebb biztos nyelvtudásra is szükség van.

Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája (International Conference of Young Scientists)

Az International Conference of Young Scientists (ICYS) versenyt magyar (dr. Rajkovits Zsuzsanna)- belorusz (dr. Leonid Markovich) kezdeményezésre, 1994 óta szervezik. Az első hat évben felváltva Magyarország (Visegrád) és Belorusszia (Baranavichi), 2000-ben Hollandia (Nijmegen), majd 2001-ben Lengyelország (Katowice) volt a házigazda. Azóta a nemzetközi verseny helyszínei már számtalan országban voltak, Európában és Ázsiában. A verseny életképességét mutatja, hogy az idén, már a 24. versenyre kerül sor, évről évre újabb országok kapcsolódtak be, mostanra a konferencián már 3 földrészről közel 30 ország diákjai mutatják be munkájukat.

Az egyéni versenyre a középiskolás diákok kezdetben a matematika, fizika, informatika bármely területéhez kapcsolódó előadással nevezhettek, 1995-től a szakterületek a környezettudománnyal bővültek. A verseny története során a pályamunkák finomabb tematizálására is szükség volt, így a fizika szekciót alkalmazott fizika, elméleti fizika alszekciókra osztottuk, míg a környezettudomány szekció mellett megjelent az élettudomány szekció is. Mostanra párhuzamosan tehát 6 szekció dolgozik a versenyen. A 10-15 perc időtartamú előadásokat nemzetközi zsűri előtt, angol nyelven kell ismertetni. Az előadásnak önálló, lehetőleg kísérleti munkát, vagy valamely téma saját ötleten alapuló feldolgozását kell tartalmaznia. A versenyen a munka szekciókban folyik, az egyes szakterületek nemzetközi zsűrije a diákok előadását első, második illetve harmadik díjjal, arany-, ezüst- és bronzéremmel jutalmazza. A verseny hasonlít a tudományos konferenciához. Az ilyen verseny az ifjú kutató utánpótlás nevelése szempontjából igen fontos. Nem egy volt versenyző választotta a tudományos kutatómunkát élethivatásul.