Magyar diákok az ICYS versenyeken

Az alábbiakban az évenkénti nemzetközi versenyen Magyarországot képviselő diákok neve olvasható az előadásuk címének feltüntetésével, amelyből képet kaphatunk a sokrétű témaválasztásról is. A diákok iskolájának ismeretében magunk is meggyőződhetünk arról, hogy a verseny híre ország igen sok iskolájába eljutott, ahol kutató-műhelyek alakultak mentor tanárok vezetésével. E műhelyekből ezután sok éven keresztül kerültek ki sikeres diákok, akiknek - ottani tanáraik áldozatos munkájának köszönhetően - pályaválasztását is meghatározta az együttes munka, a versenyen elért eredmény.

1994. Visegrád, Magyarország

Szász Nóra, (Budapest, ELTE Apáczai Gimnázium) II.díj A poláros fényrõl... fizika

Kapitány Helga és Szatmári Róbert, (Karcag, Gábor Áron Gimnázium), „A fotometria alkalmazása a környezetvédelemben" fizika

Paragh György, (Debrecen, KLTE Gyakorló Gimnáziuma), „Ultraibolya sugárzás mérése Suntesttel" fizika

Deák Ferenc, (Budapest, ELTE Radnóti Gimnázium), különdíj „Az integrálszámítás alkalmazása bizonyos sorozatösszegek becslésében" matematika

Környei László, (Gyõr, Czuczor Bencés Gimnázium) III.díj „Melyik az n-ik prím?" matematika

1995. Baranavichi, Belarus

Zaupper Bence, (Gyõr, Krúdy Szakközépiskola), I. díj „ Döntési kritériumok alkalmazásának korlátai" matematika

Farkas Illés, (Budapest, ELTE Apáczai Gimnázium), I. díj „Modeling ecological competition in artificial life systems" fizika

Ivády Gabriella, (Dunaújváros, Széchenyi Gimnázium), II. díj „Az interferencia jelensége a rovarvilágban" fizika

Kardos Adél és Nagy Gábor, (Túrkeve, Ványai Ambrus Gimnázium) „Az aluminium hõvezetésének vizsgálata" fizika

Nagy Péter, (Túrkeve, Ványai Ambrus Gimnázium), „Transzportjelenségek vizsgálata gázokban, a levegõ fajhõjének mérése" fizika

Bukovinszky Tibor, (Érd, Vörösmarty Gimnázium), I díj „Megfigyeléseim és vizsgálataim a védett Semanotus russicus Fabr. életmódjával és populációdinamikájával kapcsolatban" környezetvédelem

Menyhért Judit, (Budapest, ELTE Trefort Gimnázium), I.díj „Ameddig egy patak élhet.... (A Rákos-patakról)" környezetvédelem

Martus Melinda, (Csongrád, Batsányi Gimnázium), II. díj „Savasodás Magyarországon" környezetvédelem

1996. Visegrád, Magyarország

Menyhért Judit, (Budapest, ELTE Trefort Gimnázium) II. díj „The importance of bioindication” környezetvédelem

Osztovits János és Zádor Judit (Budapest, Fazekas Gimnázium) III. díj „Lake Balaton Water quality monitoring” környezetvédelem,

Trencséni Balázs és Végh Balázs, (Dunaújváros, Széchenyi Gimnázium) „From the boomerang via the wind tunnel: our way to the space shuttle” fizika

Beliczay Botond (Kecskemét, Református Kollégium) „The energy source of the XXI. century ” fizika

Asbóth János és Laczay Bálint, (Budapest, Piarista Gimnázium) „The saline water oscillator” fizika

Kardos Adél (Túrkeve, Ványai Gimnázium) „The examination of mechanical and electromagnetic vibrations” fizika

Kardos Marica és Nemes Ágnes, (Túrkeve, Ványai Gimnázium) II. díj „Experimental investigation of the velocity of sound” fizika

Nagy Péter (Túrkeve, Ványai Gimnázium) „The origin of laser beam and some areas of its use” fizika

Nagy Gábor (Túrkeve, Ványai Gimnázium) „Experimental investigation of the properties of ultrasound” fizika

1997. Baranavichi, Belarus

Andrasek Viktória (Nagykanizsa, Batthyány Gimnázium) I. díj „The presence of heavy metals and their detection from our waters”, környezetvédelem

Kispál István (Dunaújváros, Széchenyi Gimnázium), II. díj „Measurements with mathematical pendulum”, fizika

Szalai Ferenc (Tata, Eötvös Gimnázium), II. díj „New aspect of the linear and fuzzy controllers” fizika

Buchta Krisztián (Budapest, ELTE Trefort Gimnázium), III. díj „Investigation of internal stresses by polarized light” fizika

Végh Tamás (Dunaújváros, Széchenyi Gimnázium) „Investigation of motion of charged particles in magnetic field”, fizika

1998. Visegrád, Magyarország

Bálint Imre (JATE Ságvári Endre Gyakorlóiskola) II. díj „Hydraulic jump phenomenon” fizika,

Kispál István (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) II.díj „From the inclined throwing to the chaotical pendulum”, fizika,

Baur Edina (Békéscsaba, Rózsa Ferenc Gimnázium) III.díj „Caustics”, fizika,

Buchta Krisztián (Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gyakorloiskola) „The rainbow”, fizika

Bécsi Zoltán (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) „Thermography used in environmental protection”, fizika

Gelencsér Péter (Nagykanizsa, Zsigmondy -Winkler Mûszaki Középiskola) „Apple transportation”, fizika

Gulyás Nándor (Mezõkovácsháza, Hunyadi János Gimnázium) „Geyser”, fizika

Róka Anikó (Budapest, Városmajori Gimnázium) „The vision”, fizika

Seregélyes Csaba és Végh Tamás (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) „Molecular thermodynamic movements”, fizika

Andrasek Viktória (Nagykanizsa, Batthyány Lajos Gimnázium) III.díj „Water-softening with zeolites”, környezetvédelem,

Bakony Mikolt és Czegle Ibolya (Budapest, Fazekas Mihály Gimnázium) I.díj „Forests from shabby shoes?”, környezetvédelem,

Papp Gergely (Budapest, Piarista Gimnázium) III.díj „The influence of environmental factors on the survival of a frequent atmospherically dispersed bacterium”, környezettudomány,

1999. Baranavichi, Belarus

Buchta Krisztián, (Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gimnázium) II. díj „Water filter" környezettudomány

Lang Szilárd (Nagykanizsa, Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola) „That fossil energy source is the most environment-friendly, which was not burnt", környezettudomány

Buchta, Krisztián (Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gimnázium) I.díj „Binocular vision at the Boundary of media", fizika

Merksz Andor (Pannonhalmi Bencés Gimnázium) II. díj „Conductive and dielectric powder under different conditions", fizika.

Takács Sándor (Túrkeve, Ványai Ambrus Gimnázium) „Experiments from the fields of electrostatics:charge and voltage meter", fizika

Turi Gábor (Túrkeve, Ványai Ambrus Gimnázium) „Experiments from the fields of electrostatics: backplate electrode electroscope", fizika

Vető Bálint (Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gimnázium) „Engineering analysis of a new type of pressurized water reactor core design", fizika

2000. Nijmegen, Hollandia

Balassa Tímea (Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola) I.díj „Dog matter-dealing with the big city problem of dog excrement", környezettudomány

Somorácz Áron (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) „Examination of the candle flame", fizika

Kiss Norbert (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) II. díj „Own produced cloud chamber", fizika

Bódor Levente (Nyíregyháza, Krúdy Gyula Gimnázium) különdíj „Intelligent small cars to model the biological behaviour", informatika

Máthé Judith (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) „Asbesthosis", környezettudomány

2001. Katowice, Poland

Drozdy Árpád (Budapest, ELTE Radnóti Miklós Gimnázium) III. díj Coloured sand, fizika

Ballók István (Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium) II. díj „A strange sound", fizika

Pollák Beatrix (Baja, III. Béla Gimnázium) III. díj Shrubs of the Danube Flood Area, környezettudomány

Buza Krisztián (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) II. díj Language and topic recognition with computers (a model for one of the properties of human knowledge), informatika

Fodor Babett (Kazincbarcika, Ságvári Endre Gimnázium) Undrinkable and drinkable water, környezettudomány

2002. Kutaisi, Grúzia

Botyánszki Vince (Békéscsaba, Tevan Andor Gimnázium) Two Simple Interesting Electric Motors, fizika

Drozdy Árpád (Budapest,ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola) Fingers of the Ocean, fizika, III. díj

Pesti Szabolcs (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) The World of Pendulums, fizika, II. Díj

Nikowitz Krisztina (társszerzők: Blastik Márta és Valkó Orsolya, Budapest, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola) II. díj Biological Viruses - Software Viruses, környezettudomány

Lipták Boglárka (Kazincbarcika, Ságvári Endre Gimnázium) The Possibilities of Utilising the Renewed Forms of Energy in and around My Town, Kazincbarcika, környezettudomány

2003. Prága, Csehország

Bocz Máté, Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, fizika, II. díj „Resonance of silicon micro-cantilevers”

Simontsits Ádám, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, fizika, II. díj „Can the Doppler Effect be used for Measuring the Wind Speed?”

Vingelmann Péter, Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, fizika „Waves in Water”

Botyánszki Vince, Békéscsaba, Tevan Andor Gimnázium, fizika „From the Elastic Pendulum to the Standing Wave”

Chovanyecz Enikő, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, környezettudomány „Is any Loss of Hearing Caused by Loud Music?”

2004. Nijmegen, Hollandia

Vingelmann Péter, Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros, informatika I. díj „Stars far away”

Varjas Dániel, Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros, fizika, III. díj „Gyroscope”

Békey Mihály, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium,Budapest, fizika, különdíj „A spectrofotometer from rubbish

Járai Balázs, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest, fizika „ Building a reverb effect at home”

Heutschy László, Ságvári Endre Gimnázium, Kazincbarcika, környezettudomány ”Introduction of the butterfly fauna of Bánhorváthi and its environment on the bases of my own collection”

2005. Katowice, Lengyelország

Halász Éva, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola, Szeged környezettudomány, III. díj „The Lichenflora of Balástya”

Csizmadia Tamás, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola, Szeged, fizika „Fundamental Study on Excimer Laser Ablation”

Őri László Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros. fizika „The Decomposition of Smoke and Exhaust Fumes by Crown Discharge”

Papp Péter Tevan Andor Gimnázium, Békéscsaba, fizika, különdíj „Investigation of Fractal Structures of Materials”

Takács Marcell, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, fizika „Optical Investigation of Amino Acids in Physical Interactions”

2006. Stuttgart, Németország (2006. évtől kezdve van érem is)

Takács Marcell, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány „Radioactovity in Nature” I. díj, aranyérem

Kőrösi Márton, Békéscsaba, Szent-Györgyi Albert Gimnázium), fizika, „Liquid column oscillation in vertical U tube” II díj, ezüstérem

Zsidó András, (Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium) fizika, „Surface-tension and its measurement” III. díj, bronzérem

Laki Andrea, (Székesfehérvár, Ciszterci Szent István Gimnázium), fizika, „Introduction into the World of Bubbles” dícséret

Vajda Ákos (Budapest, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) mérnök-fizika „Computer controlled wavetank” III. díj, bronzérem

2007. Szentpétervár, Oroszország

Sümegi Tamás, Tab, Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium, informatika (robotika), „A new type of ship drive - the roboship” I. díj

Takács Marcell, Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány „Traces of Chernobyl”

Kőrösi Márton, Békéscsaba, Szent-Györgyi Albert Gimnázium, fizika „Camera instead of eyes (Measurements on the topic of surface tension)” II. díj

Király András, Szeged, Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola, fizika, „Diode laser based photoacoustic ammonia concentration monitoring system” III. díj,

Pipek Orsolya, Budapest, Kempelen Farkas Gimnázium, fizika, „Heating with ’chill’?” különdíj

2008. Chernivtsi, Ukrajna

Heizler Zsolt, (11. o) Budapest, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium. fizika „Infra Scanner”

Búza Dániel, (9. o.) Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium „Recognition of movement patterns by computer” I. díj, informatika

Kapi Dénes, (11. o.), Nyíregyháza, Bánki Donát Műszaki Középiskola, fizika ”Photo gate from solar lamp - „Do it yourself”

Blaschek Emese, (10. o.) Budapest. Leövey Klára Gimnázium, környezettudomány „The acid rain”

2009. Pszczyna, Lengyelország

Miczán Vivien (13. o.) Encs, Váci Mihály Gimnázium, környezettudomány „Following the Clues of Poisons in the Air” III. díj, bronz érem

Buza Dániel, (10. o.) Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, informatika, „Finding New Prome Numbers with Computer” II. díj, ezüst érem

Varga Dániel, (11. o.) Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, fizika, „Pencil lead: the specialities of a common material” II. díj, ezüst érem

Kovács Veronika, (11. o.)Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány „Examination and Characterisation of Induced Pluripotent Stem Cells” különdíj

Dávid Barnabás, (12.o.) Budapest, Bethlen Gábor Újreál Gimnázium, környezettudomány, „Preparation of Antimony Selective Chelating Celluloses”

Mák Ádám (12.o.) Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány, „UV light on Earth” III. díj, bronz érem

2010. Bali, Indonézia

Prokop Susanne (12. o.) Budapest, ELTE Trefort Gyakorlóiskola, fizika, „The curiosities of rotating bodies on liquid” II. díj, ezüstérem

Buza Dániel, (11. o.) Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, informatika „Ways to create better teamwork software”

Nyári Dávid (10. o.) Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, informatika, „CEFS, filesystem rethought” III. díj, bronzérem

Dabóczi Mátyás (12. o.) Érd, Vörösmarty Mihály Gimnázium, fizika „Electrical conductive characteristics of carbon nanotubes”

Kirchkeszner Csaba (11.o.) Paks, Vak Bottyán Gimnázium, környezettudomány, „A new monitoring system for analysing of Danube’s water” III. díj, bronzérem</p>

2011. Moszkva, Oroszország

Lipécz Ádám (12. o.) Sárospatak, Árpád Vezér Gimnázium, informatika, „Electronic mushroom identifying (emID)” II. díj, ezüstérem

Dobi Réka (12. o.) Eger, Dobó István Gimnázium, környezettudomány, „The Mystery of the French paradox” II. díj, ezüstérem

Kirchkeszner Csaba (11.o.) Paks, Vak Bottyán Gimnázium, környezettudomány, „What effects does the red sludge have on rivers?” III. díj, bronzérem

Vámi Tamás Álmos (11. o.) Bonyhád, Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, fizika, „Study of the Electric and Magnetic States of Multiferroic Iron-Oxides” különdíj,

Baji Zsófia (11. o.) Debrecen, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány, „Possibilities of selenium supplementation” különdíj

2012. Nijmegen, Hollandia

Galgóczi Gábor (12.o.) Budapest, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, fizika (csillagászat), „Inferring the physical parameters of extrasolar planets” III. díj, bronz érem

Bényei Éva (10. o.) Debrecen, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány „Sweets pro and contra: colouring agents and antioxidant content” II. díj, ezüst érem

Szűcs Botond (11. o.) Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, fizika „How could the invisible be seen?” III.díj, bronz érem

Vámi Tamás Áron (12.o) Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium, fizika „New Material for Information Technology, or the Study of the Bismuth Ferrite” II. díj, ezüst érem

Mihálykó András (13. o.) Veszprém, Lovassy László Gimnázium, informatika „Intelligent reconnaissance robot for replacing dangerous human tasks”

2013. Bali, Indonézia

Bényei Éva (11. o.) Debrecen, DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, környezettudomány „The secrets of bioluminescence: possibilities offered by lux genes” I. díj, arany érem és különdíj

Szücs Botond (12. o.) Dunaújváros, Széchenyi István Gimnázium, fizika „Experiments with a homemade wind tunnel” II. díj, ezüst érem

Kalapos András (11.o.) Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gimnázium, fizika „Gaussian cannon” III. díj, bronz érem

Pap Zsófia (11.o.) Nagykőrös, Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon, környezettudomány „From the bark of the willow tree to the Kalmopyrin”

Kovács Dominika (11. o.) Kisvárda, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, környezettudomány „Effect of heavy metals on germination, proteins and tissues of different plants”

2014. Belgrád, Szerbia (Kharkiv, Ukraine helyett)

Kertész Alexandra, (12.o) Kisvárda, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, környezettudomány „Effect of litter manipulation researches on the biomass of fungi and on soil enzyme activities”

Czap Dávid, (11.o) Kisvárda, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, környezettudomány „Biogenic silicon content of maize hybrids (Zea mays L.) and its effect on the quantity of the yield”

2015. Izmír, Törökország

Molnár Janka Sára (11.o) Székesfehérvár, Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola, fizika „Flashing multi-wire proportional chamber” II. díj, ezüstérem,

Pham Thi Linh, (12.o) Budapest, Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, fizika „Pot in pot refridgerator” II. díj, ezüstérem,

Beregi Ábel (12. o) Budapest, Baár-Madas Református Gimnázium, fizika „Cold balloon” II. díj, ezüstérem

Csubák Ramóna (11. o.) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, környezettudomány „Comparative examination of Snowdrop and Sternbergia fischeriana tissue cultures and their antioxidant enzyme activities”

Takács Flóra, (12. o) Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium,élettudomány „Saving the biodiversity of mammals: setting the parameters to establish induced pluripotent cell (iPS) lines in rabbit” II. díj, ezüstérem

Gerdán Diána Linda, (11. o) Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, élettudomány „Investigation of α-amylase inhibitors from fruits”II. díj, ezüstérem

Molnár Janka Sára, „Poster” szekció, fizika I. díj

2016. Kolozsvár, Románia

Bánóczki Tímea (11.o) Budapest, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, fizika „Hovercraft” I. díj, aranyérem

Plaszkó Noel László (12.o.) Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium, fizika „Bottles as thick lens” II. díj, ezüstérem

Filipcsuk Péter Gusztáv (10.o.) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, környezettudomány „Environment-efficient and sustainable reusing of different greywater and deposit forms”

Lekka Ákos (11.o.) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium, környezettudomány „Histological and enzymological examination of the invasive Ailanthus altissima tree species”, különdíj

Veres Flóra Ildikó (12.o) Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, élettudomány „PACAP prevents the effects of mechanical load in chondrifying cell cultures” különdíj

Plaszkó Noel László „Poster” szekció, fizika II. díj

2017. Stuttgart, Németország

Bánóczki Tímea (12.o) Budapest, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, fizika „Super ball” I. díj, aranyérem

Molnár Áron (12.o.) Székesfehérvár, Székesfehérvéri SzC Széchenyi István Szakgimnáziuma „A new high accuracy tilt sensor” I. díj, aranyérem

Bereczki Anna (12.o.) Debrecen, Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma „Silicon-based vital force? Effect of silicon treatment on the anatomy and biogenic silicon content in organs of a maize (Zea mays L.) hybrid” II. díj ezüstérem

Csigi Gergely (11.o.) Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium „Study of the Sand Martin nesting banks in Veresegyház”, III. díj, bronzérem

Vedres Péter (12.o) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium „Study of developmental disorders in Hydra oligactis” különdíj

Molnár Áron „Poster” szekció, fizika III. díj, bronzérem

2018. Belgrád, Szerbia

Stiga Viktória (11.o) Budapest, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, „Experimental research on the angle of repose for granulated materials” III. díj, bronzérem, "Best Poster" díj

Nagy Déniel (12.o.) Budapest, Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium „Acoustic Levitation” III. díj, bronzérem, "Best Poster" díj

Csigi Gergely (12.o.) Gödöllő, Premontrei Szent Norbert Gimnázium „Male birds or female birds? Sex determination based on visible gender differences as well as molecular methods in blue tits” II. díj ezüstérem, "Best Poster" díj

Kalászi Aliz (11.o.) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium „Analyzing senescene with white mustard germination”, II. díj, ezüstérem, "Best Poster" díj

Rappay Bence (12.o) Szekszárd, I. Béla Gimnázium Kollégium és Általános Iskola „Hillside water management and possibilities of melioration in the Csatári-valley” III. díj, bronzérem, "Best Poster" díj

2019. Kuala Lumpur, Malaysia

Stiga Viktória (12.o) Budapest, Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium „Is the flow of the hourglass really constant?” III. díj, bronzérem

Gyulai Márton (12.o.) Miskolc, Földes Ferenc Gimnázium „Bottle flip game” III. díj, bronzérem és a "Best Poster" érem

Penc Patrik (12.o.) Budapest, ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola „How to build a seismograph?” III. díj bronzérem

Szászi József (11.o.) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium „Sequential Oscillations in the Ferroin-Catalyzed Belousov-Zhabotinsky Reaction: The Case of Oxalacetic Acid Substrate”, II. díj, ezüstérem

Szabó Boglárka (12.o) Kisvárda, Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium „Synthesis and cytotoxic effects of sugar-modified nuleosides” II. díj, ezüstérem és a "Best Poster" érem