A pályázásról

A magyar részvétel és a hazai konferencia
Diákjaink az ICYS versenyről minden évben a középiskolás diákoknak íródott szaksajtóból és az Internetről (KutDiák honlap, felvi.hu, atomcsill.elte.hu), továbbá a nemzetközi verseny honlapjáról: metal.elte.hu/~icys kb. fél évvel a verseny időpontja előtt értesülhetnek. Az érdeklődők egyébként sok fontos és érdekes információt találnak ott a verseny szabályairól, az előző versenyek eredményéről is. Az ICYS első 15 évét összefoglaló könyvecske a „The first 15 years of ICYS, 1994-2008” „lapozgatásával” egyebek között cikk formájában megtekinthetnek néhányat a korábbi legsikeresebb prezentációk közül is. Az ICYS magyar diákjainak 1994 és 2014 között elért sikereit foglalja össze az ELTE Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum honlapján olvasható összeállítás, melyet a ttomc.elte.hu címen a Fizika Szakmódszertani Csoport kiadványi között érhetnek el.
A hazai konferencia
A középiskolás diákok a versenyre magyar nyelven megírt dolgozatukkal nevezhetnek. A pályamunkákat hazai válogatóversenyen a diákok elhangzott magyar nyelvű előadásai és angol nyelvű összefoglalói meghallgatása után az ELTE oktatóiból álló zsűri értékeli, rangsorolja.
A zsűri
A diákok előadásaikat a nemzetközi versenyen különböző szekciókban mutatják be, a hazai konferencián azonban – a sokkal kisebb létszám miatt –, mindenki olyan zsűri előtt szerepel, amelynek tagjai különböző szakterületekhez értő szakemberek. A zsűri munkájában az alábbi zsűritagok évek óta rendszeresen vesznek részt, a zsűri évente változó számban, volt versenyző diákokból új tagokkal is kibővül.

 • Dr. Wajand Judit, ny. egyetemi docens, ELTE Kémiai Intézet, Kémia Szakmódszertan
 • Dr. Világi Ildikó, egyetemi docens, ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék
 • Dr. Varró Petra, egyetemi tanársegéd, ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék
 • Dr. Horváth Győző, egyetemi adjunktus, ELTE Informatika Kar Média és Oktatásinformatika Tanszék,
 • Dr. Bérczi Szaniszló, ny. egyetemi docens, ELTE Anyagfizikai Tanszék
 • Dr. Illy Judit, ny. egyetemi adjunktus, ELTE Anyagfizikai Tanszék
 • Dr. Rajkovits Zsuzsanna, ny. egyetemi docens, ELTE Anyagfizikai Tanszék
 • Dr. Tasnádi Péter, egyetemi tanár, ELTE Meteorológiai Tanszék
 • Skrapits Lajos, ny. egyetemi adjunktus (ELTE Anyagfizikai Tanszék) is rendszeresen dolgozott a zsűriben, akinek nagy tapasztalatát 2016 óta sajnos már nem vehetjük igénybe.
 • Kenesei Péter 1998-ban hallgatóként kapcsolódott be a konferencia szervezési és felkészítő munkájába, később munkáját doktoranduszként folytatta 2007-ben történő külföldre távozásáig. Nagy érdeme van abban is, hogy informatikai ismereteinek birtokában archiválta a korábbi konferenciák adatait, amelyek elengedhetetlenül fontosak a verseny történetének feldolgozásában.

A nemzetközi konferenciára a négy tudományterületről összesen a legjobb 5 diák kerülhet. A diákok felkészülése történhet tanáraik irányításával a középiskolákban, illetve hallgatók és oktatók témavezetésével egyetemeken, kutatóintézetekben. A nemzetközi versenyre kiválasztott diákok ezután néhány alkalommal részt vesznek az ELTE Anyagfizikai Tanszékén tartott további felkészítésen, ahol egyetemi oktatók közreműködésével alakítgatjuk az angol nyelvű prezentációkat annak érdekében, hogy diákjaink szereplése a nemzetközi versenyen elvárt színvonalú, s sikeres legyen.

A nemzetközi versenyen történő részvétel anyagi hátterét 2000-től kezdődően a mai napig is a mindenkori oktatási kormányzat (minisztérium) biztosítja. Mára e verseny az olimpiákhoz hasonló elismertségű versennyé nőtte ki magát.

A szervezésről
A magyar-belorusz versenyalapítás miatt az első International Conference of Young Scientists megrendezésére Visegrádon, Magyarországon került sor mindössze 5 ország diákjainak részvételével, és holland érdeklődéssel. A verseny történetében a magyar szervezés a következő kollégák nevéhez fűződik, akik az ELTE Anyagfizikai Tanszék (korábban: Általános Fizika Tanszék) oktatói voltak.

 • Dr. Rajkovits Zsuzsanna, egyetemi docens, 1994- mostanáig
 • Skrapits Lajos, egyetemi adjunktus, 1994-2007
 • Kenesei Péter, egyetemi hallgató, doktorandusz 1998-2006
 • Dr. Illy Judit, egyetemi docens, 2006- mostanáig

A hazai konferencia szervezése szervesen összekapcsolódik a nemzetközi verseny szervezésével, mert
Dr. Rajkovits Zsuzsanna az ICYS elnöke, s az ICYS Steering Committee titkári teendőit kezdetben Kenesei Péter, most pedig Dr. Illy Judit látja el. Bővebb információkat az ICYS első 15 évéről a központi honlapon találhatnak.

Az alábbiakban bemutatott, a 2017-ben Stuttgartban megrendezésre kerülő versenyre közzétett pályázati felhíváshoz hasonlóval találkozhattak diákjaink és tanáraik minden évben. A felhívás minden információt tartalmaz ahhoz, hogy egy érdeklődő diák megpróbálja a megmérettetést

ELTE címer ELTE címer

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAz Ifjú Kutatók 24. Nemzetközi Konferenciáját (International Conference of Young Scientists, ICYS) 2017. április 16. és 22. között Németországban, Stuttgartban rendezik meg. A versenyre nevezhet minden középiskolás (14-18 éves) diák, a

matematika,
fizika,
informatika,
környezettudomány

bármely területéhez kapcsolódó, önálló tevékenységet tükröző, magyar nyelven megírt, néhány A4-es oldalnál nem nagyobb terjedelmű dolgozatával, és a dolgozat legfeljebb egy oldalas, angol nyelvű rövid kivonatával. A dolgozatokat 2017. január 8.-ig kell elküldeni „IKNK 2017” jeligével a következő címre: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Anyagfizikai Tanszék, 1518 Budapest, Pf. 32.

A nemzetközi versenyen szereplő diákokat a pályázó diákok közül a korábbi évekhez hasonlóan, 2016 január második felében, hazai konferencián választjuk ki. A hazai konferencián minden pályázó diák magyar nyelvű előadást tart, amelyet 5 perces angol nyelvű összefoglaló követ. A konferencia egyéni verseny, csoportos jelentkezést nem fogadunk el. A hazai konferencia helyéről, időpontjáról a diákoknak e-mailben küldünk értesítést.

Kérjük, hogy a nevező diákok csatolják dolgozatukhoz címüket, értesítési telefonszámukat, e-mail címüket, iskolájuk nevét, címét, felkészítő tanáruk nevét.

A nemzetközi versenyen a diákok 10-15 perces, angol nyelvű előadásban mutatják be munkájukat, ezért angol tanáruktól kérünk egy, a nyelvtudásuk szintjét igazoló nyilatkozatot. A jelenlegi és a korábbi versenyekről, a verseny játékszabályairól tájékozódhatnak a következő weboldalon: http://metal.elte.hu/~icys

A hazai válogató konferencia megszervezése, jobb előkészítése érdekében minden érdeklődő diákot arra kérünk, hogy csupán a részvételi szándékát az


elektronikus címen 2016. október 30.-ig már előre jelezze.
Dr. Rajkovits Zsuzsanna és Dr. Illy Judit
ELTE Anyagfizikai Tanszék
a verseny szervezői